Skip to main content
All Posts By

Marco

The Great Resignation – ook in Nederland?

By Uncategorized
2 december 2022

The Great Resignation – ook in Nederland?

De term “The Great Resignation” verwijst naar het aanzienlijke aantal werknemers dat tijdens of tegen het einde van de coronacrisis vrijwillig de huidige functie verlaat of zal verlaten. In dit kader kom je ook termen als “Big Quit” en “Great Reshuffle” tegen die naar hetzelfde fenomeen verwijzen. Maar wat is The Great Resignation precies en wat ligt eraan ten grondslag? En gebeurt dit ook in Nederland? In dit blog lees je er meer over!

De oorzaak van The Great Resignation

De term “The Great Resignation” werd bedacht door Dr. Antony Klotz om te verwijzen naar het grote aantal werknemers in Amerika dat tijdens of na de pandemie de huidige baan opzegt om ergens anders te gaan werken. Toch is het niet zo dat corona de oorzaak van The Great Resignation is. De trend die met deze term beschreven wordt, is namelijk al veel langer aan de gang dan de pandemie. Door de onzekerheid tijdens de coronacrisis, was er even een afvlakking in de cijfers zichtbaar.

De grootste oorzaak van deze trend is dat werknemers niet langer tevreden zijn met hun werk. Daarnaast is uiteraard ook een klein deel van de cijfers te verklaren door pensioneringen en mensen die hun baan opzeggen om te verhuizen.

Klotz gelooft echter wel dat pandemie-gerelateerde inzichten bij werknemers over “gezinstijd, werken op afstand, pendelen, passieprojecten en leven en dood” de manier hebben veranderd waarop werknemers over werk denken. In combinatie met het dalende aantal opzeggingen tijdens corona, leidden deze hernieuwde inzichten tot “The Great Resignation”.

The Big Quit is in volle gang in Amerika

Velen geloven dat The Great Resignation al volop aan de gang is in de VS. In september 2021 namen namelijk 4,4 miljoen Amerikanen ontslag. Dat was 34% meer dan in dezelfde maand in 2020. Vooral in de horeca en detailhandel veranderden velen van baan. Waarschijnlijk is dat een teken van ontevreden werknemers in combinatie met weer aantrekkende arbeidskansen. Doordat medewerkers ineens weer betere lonen en arbeidsvoorwaarden konden krijgen, stond niets hen in de weg van baan te switchen. Toch is Amerika niet het enige land waarin deze trend zichtbaar is.

Wereldwijde golf

Twee jaar nadat corona levens over de hele planeet ontwrichtte, hebben de Verenigde Staten niet langer het monopolie op de factoren die “The Great Resignation” aanwakkeren. De ontevredenheid over arbeidsomstandigheden, niet-inspirerende banen en slechte bazen is de hele wereld overgegaan. Net als de wens om op zoek te gaan naar een betere baan. Zeker nu veel bedrijven moeite hebben personeel te vinden.

Ook de laatste cijfers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië en Frankrijk tonen aan dat het aantal vrijwillige ontslagnemingen is gestegen. En hoewel deskundigen zeggen dat er in landen als Duitsland en Singapore nog geen ontslaggolf gaande is, blijkt uit enquêtes dat werknemers in die landen steeds vaker overwegen ontslag te nemen.

Uit een onderzoek onder werknemers in opdracht van messagingbedrijf Slack dat plaatsvond in Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Japan en Frankrijk, blijkt verder dat er sinds juni 2021 elk kwartaal meer mensen open staan voor een nieuwe uitdaging.

The Great Resignation… Dat gebeurt toch niet in Nederland?

Misschien denk je nu dat deze situatie zich niet in Nederland voordoet. Toch blijkt uit LinkedIn-gegevens over januari 2022 een opmerkelijke toename van het aantal werknemers dat van baan veranderde, ten opzichte van begin 2021. Niet alleen in Nederland, maar ook in Spanje en Italië.

Maar net als in andere landen, is deze trend al een tijd geleden ingezet. Sinds begin 2015 is het aantal werkenden dat méér uren wil werken consistent gedaald. Alleen tijdens het begin van de coronacrisis was dit niet het geval. In het tweede kwartaal van 2021 wilden 759.000 werknemers hetzelfde aantal uren (of meer) blijven werken. Dit is een afname van 54.000 ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2020. En die lijn zet zich sindsdien voort.

Nederlanders hebben behoefte aan verandering in werkklimaat

Hoewel er in Nederland nog niet zo’n grote trend te zien is als in de VS, zijn er dus wel degelijk vergelijkbare punten. En niet alleen in de cijfers, maar ook in het werkklimaat. Nederlanders hebben duidelijk behoefte om minder te werken. En dat terwijl Nederland al de koning van het parttime werken is.

Het mag duidelijk zijn: om het tij te keren, moeten werkgevers in actie komen om hun medewerkers te behouden. Nederlandse werknemers hebben namelijk vooral behoefte aan een verandering in het werkklimaat.

Een deel van hen blijft misschien in de huidige functie wanneer zij een beter salaris ontvangen, maar voor het overgrote deel geldt dat niet. Voor hen zijn plezier op de werkvloer, een inspirerende leidinggevende, het gevoel dat zij een bijdrage leveren aan zaken die voor hen belangrijk zijn, een betere werk-privé-balans én de kans om zich verder te ontwikkelen veel zwaarwegender factoren. Deze geven de doorslag in hun beslissing om al dan niet buiten de organisatie verder te kijken.

The Great Resignation bij jouw organisatie vóórblijven?

Hulshof is altijd actief bezig met trends én het ontwikkelen van praktische toepassingen om met dit soort trends en bewegingen om te gaan. We verzorgen dan ook niet alleen trainingen, maar we geven je ook advies dat ervoor zorgt dat jouw organisatie in een stroomversnelling komt. Benieuwd hoe wij trends als The Great Resignation praktisch toepassen in de ontwikkeling van jouw organisatie? Neem dan contact op met Hulshof!

Ik wil meer weten!

Neem contact op

Wil je meer weten of wil je in contact komen met één van onze specialisten? Klik hieronder om onze contactmogelijkheden te bekijken.

Contactmogelijkheden

Samenwerking binnen teams

By Uncategorized
29 november 2022

Samenwerking binnen teams

Volgens MIT is een van de belangrijkste skills ‘samenwerken’. De meeste organisaties schieten daarentegen te kort als het gaat om het helpen van werknemers bij het opbouwen van hun relationele vaardigheden. Uit hetzelfde onderzoek is er onderzoek gedaan naar samenwerken op de werkplek om samenwerkrelaties beter te begrijpen op de ‘moderne werkplek’.

Uit het onderzoek bleek dat bijna driekwart van de ondervraagden aangaf dat ze bij minimaal één samenwerking op de werkvloer betrokken waren die ‘absoluut vreselijk’ was. Daarbij kwam ook naar voren dat er (te) weinig ondersteund werd in het goed opbouwen en onderhouden van een gezonde en productieve samenwerkrelatie op de werkvloer.

Samenwerking training binnen bedrijven

Bron: MIT

Welzijn medewerkers

Positieve relaties op de werkplek zijn ook van belang voor het welzijn van individuen. Ongeacht hoeveel de respondenten van medewerkers hielden of hen invloedrijk vonden, de kwaliteit van hun samenwerkingsrelaties voorspelde positief werktevredenheid, een goede geestelijke gezondheid en een positieve houding ten opzichte van samenwerking op de werkplek. Het hebben van zelfs maar één samenwerkingsrelatie van lage kwaliteit kan leiden tot ongewenste resultaten, waaronder een slechte geestelijke gezondheid die bijdraagt ​​aan burn-out en ontevredenheid over het werk die bijdraagt ​​aan personeelsverloop.

Samenwerking van een team verbeteren

Uit hetzelfde artikel is een zestal suggesties gegeven om ervoor te zorgen dat individuen, teams en organisaties geholpen kunnen worden om samenwerking te verbeteren:

  • Kader het gesprek in
  • Evalueer gedachten, gevoelens en gedrag
  • Aanmoedigen van reflectie om sterke punten, kwetsbaarheden en behoeftes te identificeren
  • Bied ontwikkelingsmogelijkheden aan
  • Modelleer samenwerkingsvaardigheden consequent
  • Geef aandacht aan samenwerking organisatie breed

 

Neem contact op

Wil je meer weten of wil je in contact komen met één van onze specialisten? Klik hieronder om onze contactmogelijkheden te bekijken.

Contactmogelijkheden

Belangrijkste vaardigheden van 2025

By Uncategorized
19 november 2022

Belangrijkste vaardigheden van 2025

Het WEF schat dat er tegen 2025 85 miljoen banen verdwijnen door de verschuiving van mens naar machine. Daarentegen staat wel dat er nog meer banen kunnen ontstaan (namelijk 97 miljoen) die toezien op de nieuwe arbeidsverdeling tussen mensen, machines en algoritmes.

Een grotere acceptatie van technologie zal de komende jaren betekenen dat de gevraagde vaardigheden voor alle banen veranderen en de vaardigheidskloven groot zullen blijven. Voor de werknemers die in hun functie blijven zal het aandeel kernvaardigheden dat tegen 2025 zal veranderen 40%. 50% van alle werknemers zal moeten worden bijgeschoold (een stijging van 4%).

Kritisch denken en probleemoplossend vermogen staan bovenaan de lijst van vaardigheden waarvan werkgevers denken dat ze de komende jaren steeds belangrijker zullen worden. Deze zijn consistent aan een eerder onderzoek van het WEF in 2016.

top 10 vaardigheden van 2025

Tijd van omscholen

Het platform zegt dat het slechts één tot twee maanden kan duren om een van de top 10 beheersingsvaardigheden aan te leren in opkomende beroepen op het gebied van mensen en cultuur, het schrijven van inhoud en verkoop en marketing.

Het kan twee tot drie maanden duren voordat leerlingen hun vaardigheden op het gebied van productontwikkeling en data en AI hebben uitgebreid. Terwijl een leerprogramma van vier maanden mensen zou kunnen helpen om rollen in de cloud en engineering te krijgen.

Dergelijke cijfers suggereren dat hoewel het leren van nieuwe vaardigheden steeds toegankelijker wordt via digitale technologieën, individuen ook de tijd en financiering nodig zullen hebben om nieuwe kansen te benutten.

Tijd die het vergt om nieuwe vaardigheden te leren

Neem contact op

Wil je meer weten of wil je in contact komen met één van onze specialisten? Klik hieronder om onze contactmogelijkheden te bekijken.

Contactmogelijkheden

Reconnecten met je collega’s

By Uncategorized
15 november 2022

Reconnecten met je collega’s

De afgelopen periode stond voor veel bedrijven in het teken van thuiswerken. Bijna alle processen werden op afstand doorlopen, van onboarding tot de uitvoerende werkzaamheden. Sommige collega’s hebben elkaar al maanden niet meer in het echt gezien of gesproken, anderen kennen elkaar zelfs alleen maar van het beeldscherm.

Inmiddels begint er langzamerhand verandering in deze situatie te komen. Bij veel bedrijven komen medewerkers weer vaker samen op kantoor. Met elkaar reconnecten op de werkvloer is dan ook actueler dan ooit. Kan de draad weer worden opgepakt wanneer iedereen opnieuw ‘live’ samenkomt? Blijft alles bij het oude, zoals we dat kennen van voor corona, of zijn er dingen veranderd die nu een aanpassing vragen in de werkwijze?

Dynamiek tussen collega’s

Na een lange periode van thuiswerken, kijken veel medewerkers ernaar uit om weer naar kantoor te gaan. Ze komen met frisse moed op hun werk en hebben zin om weer samen te zijn. Iedereen is gemotiveerd om als team weer samen productief te zijn. Maar al snel valt op dat de situatie is veranderd. De dynamiek is anders. Tijdens een meeting borrelen er vragen op: “Hier hebben we het toch al over gehad?”, “Dit was toch al besproken?”, “Waarom ben ik hier niet bij betrokken?”.

Medewerkers kunnen zich ook afvragen waarom ze ineens zo onzeker zijn in het bijzijn van hun collega’s. Het blijkt dat de terugkeer naar de werkvloer niet vanzelf gaat en iedereen een eigen proces van aanpassing doorloopt. De nieuwe situatie dient dan ook goed begeleid te worden, om als team weer als een geoliede machine samen te werken.

De dialoog aangaan

Hoe kan een bedrijf dit in goede banen leiden? De meeste managers hebben niet eerder met dit bijltje gehakt en zullen dan ook niet direct weten hoe ze deze nieuwe dynamiek het beste kunnen aanpakken. Allereerst is het belangrijk om überhaupt iets met de situatie te dóen. Luister naar je gevoel, dat waarschijnlijk al aangeeft dat de samenwerkingen nog niet zo lekker lopen. Laat dit niet sudderen, maar ga de dialoog met elkaar aan. Zorg ervoor dat iedereen weer actief verbinding met elkaar maakt.

De online-connectie die de afgelopen tijd centraal stond, is compleet anders dan live contact, waarbij de filter van het beeldscherm wegvalt en je je weer echt met elkaar verbindt. Begin de periode van terugkeer naar de werkvloer dus met stilstaan bij de veranderingen. Ga niet direct de vertrouwde routine in, maar ga met elkaar in gesprek over de actuele situatie en hoe iedereen zich hierbij voelt.

Je kunt als bedrijf zelf de uitdaging aangaan om dit gesprek op gang te brengen, maar het inschakelen van hulp is vaak effectiever. Wanneer wij als Hulshof TCP door een organisatie worden benaderd om begeleiding te bieden, kijken wij niet alleen naar het team op zich. Wij hanteren een bredere aanpak en analyseren drie niveaus: de mens, het team en de organisatie. Met een meetbare vooruitgang als resultaat. Elke sessie stellen wij ons ten doel om besef te creëren van wat mogelijk is binnen het team. Daarbij werken wij ook toe naar inzicht in welke middelen dit potentieel daadwerkelijk kunnen realiseren. Wij maken een passend programma voor het bedrijf, samen met jou als klant.

Breinleren om te reconnecten

Vraag je je af hoe het kan dat iedereen zo moet wennen aan de hernieuwde kantoorsituatie? De meeste teamleden hebben tenslotte gewoon contact met elkaar gehad de afgelopen tijd, alleen op een andere manier. Hoe kan het dat de manier waarop we connecten zo’n invloed heeft op hoe die connectie voelt? Dit heeft te maken met de werking van ons brein. En dan specifiek met ‘breinleren’, in het Engels ‘brain based learning’ genoemd.

Wat is breinleren?

In het brein ontstaan impulsen door zintuigen, beelden, herinneringen en gedachten. Via de uitlopers van de hersenen in het zenuwstelsel, vinden deze hun weg. Deze processen vinden altijd plaats, dus ook in de werksituatie. Het brein is plastisch, en wanneer bepaalde uitlopers en synapsen regelmatig worden gebruikt, zullen er in dat gebied na verloop van tijd steeds meer uitlopers en synapsen ontstaan. Dit is hoe het brein leert.

Breinleren op de werkvloer

Onder een aantal omstandigheden gebeurt het aanmaken van deze verbindingen extra snel. Bijvoorbeeld als er sprake is van veel herhaling. En ook wanneer je de nieuwe informatie zelf hebt uitgevonden, zelf de verbanden hebt gelegd of zelf betekenis hebt gegeven aan wat je doet, maken de stofjes in je hersenen extra snel en extra veel verbindingen. Na een lange tijd van thuiswerken, zijn er dus ontelbaar veel nieuwe verbindingen aangelegd, die het brein hebben laten adapteren aan deze nieuwe manier van werken.

Wanneer teamleden weer terugkomen op kantoor, is het brein niet meer aangepast aan de situatie en omstandigheden op die plek. Door de lange periode met andere werkomstandigheden, zijn alle uitlopers en synapsen volledig omgevormd tot die manier van werken. Kom weer tot een vruchtbare en prettige samenwerking binnen het team, door het aanreiken van tools en trainingen die ervoor zorgen dat het brein op efficiënte wijze aanpast aan de hernieuwde kantoorsituatie.

Trainingen voor ieder team

Wanneer jouw team na terugkomst op kantoor moeite heeft met samenwerken, is het verstandig om hulp in te schakelen. Bij Hulshof TCP bieden wij trainingen aan volgens het principe van breinleren. Precies de manier waarop iedereen de afgelopen tijd gewend is geraakt aan thuiswerken, zetten wij in om weer tot een optimale samenwerking op de werkvloer te komen. Op die manier creëren we opnieuw een team dat in zichzelf gelooft en zichzelf ook als een écht team beschouwt.

Ik wil meer weten!

Neem contact op

Wil je meer weten of wil je in contact komen met één van onze specialisten? Klik hieronder om onze contactmogelijkheden te bekijken.

Contactmogelijkheden