Skip to main content
By december 2, 2022januari 12th, 2023Uncategorized
2 december 2022

The Great Resignation – ook in Nederland?

De term “The Great Resignation” verwijst naar het aanzienlijke aantal werknemers dat tijdens of tegen het einde van de coronacrisis vrijwillig de huidige functie verlaat of zal verlaten. In dit kader kom je ook termen als “Big Quit” en “Great Reshuffle” tegen die naar hetzelfde fenomeen verwijzen. Maar wat is The Great Resignation precies en wat ligt eraan ten grondslag? En gebeurt dit ook in Nederland? In dit blog lees je er meer over!

De oorzaak van The Great Resignation

De term “The Great Resignation” werd bedacht door Dr. Antony Klotz om te verwijzen naar het grote aantal werknemers in Amerika dat tijdens of na de pandemie de huidige baan opzegt om ergens anders te gaan werken. Toch is het niet zo dat corona de oorzaak van The Great Resignation is. De trend die met deze term beschreven wordt, is namelijk al veel langer aan de gang dan de pandemie. Door de onzekerheid tijdens de coronacrisis, was er even een afvlakking in de cijfers zichtbaar.

De grootste oorzaak van deze trend is dat werknemers niet langer tevreden zijn met hun werk. Daarnaast is uiteraard ook een klein deel van de cijfers te verklaren door pensioneringen en mensen die hun baan opzeggen om te verhuizen.

Klotz gelooft echter wel dat pandemie-gerelateerde inzichten bij werknemers over “gezinstijd, werken op afstand, pendelen, passieprojecten en leven en dood” de manier hebben veranderd waarop werknemers over werk denken. In combinatie met het dalende aantal opzeggingen tijdens corona, leidden deze hernieuwde inzichten tot “The Great Resignation”.

The Big Quit is in volle gang in Amerika

Velen geloven dat The Great Resignation al volop aan de gang is in de VS. In september 2021 namen namelijk 4,4 miljoen Amerikanen ontslag. Dat was 34% meer dan in dezelfde maand in 2020. Vooral in de horeca en detailhandel veranderden velen van baan. Waarschijnlijk is dat een teken van ontevreden werknemers in combinatie met weer aantrekkende arbeidskansen. Doordat medewerkers ineens weer betere lonen en arbeidsvoorwaarden konden krijgen, stond niets hen in de weg van baan te switchen. Toch is Amerika niet het enige land waarin deze trend zichtbaar is.

Wereldwijde golf

Twee jaar nadat corona levens over de hele planeet ontwrichtte, hebben de Verenigde Staten niet langer het monopolie op de factoren die “The Great Resignation” aanwakkeren. De ontevredenheid over arbeidsomstandigheden, niet-inspirerende banen en slechte bazen is de hele wereld overgegaan. Net als de wens om op zoek te gaan naar een betere baan. Zeker nu veel bedrijven moeite hebben personeel te vinden.

Ook de laatste cijfers uit het Verenigd Koninkrijk, Australië en Frankrijk tonen aan dat het aantal vrijwillige ontslagnemingen is gestegen. En hoewel deskundigen zeggen dat er in landen als Duitsland en Singapore nog geen ontslaggolf gaande is, blijkt uit enquêtes dat werknemers in die landen steeds vaker overwegen ontslag te nemen.

Uit een onderzoek onder werknemers in opdracht van messagingbedrijf Slack dat plaatsvond in Australië, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Japan en Frankrijk, blijkt verder dat er sinds juni 2021 elk kwartaal meer mensen open staan voor een nieuwe uitdaging.

The Great Resignation… Dat gebeurt toch niet in Nederland?

Misschien denk je nu dat deze situatie zich niet in Nederland voordoet. Toch blijkt uit LinkedIn-gegevens over januari 2022 een opmerkelijke toename van het aantal werknemers dat van baan veranderde, ten opzichte van begin 2021. Niet alleen in Nederland, maar ook in Spanje en Italië.

Maar net als in andere landen, is deze trend al een tijd geleden ingezet. Sinds begin 2015 is het aantal werkenden dat méér uren wil werken consistent gedaald. Alleen tijdens het begin van de coronacrisis was dit niet het geval. In het tweede kwartaal van 2021 wilden 759.000 werknemers hetzelfde aantal uren (of meer) blijven werken. Dit is een afname van 54.000 ten opzichte van hetzelfde kwartaal van 2020. En die lijn zet zich sindsdien voort.

Nederlanders hebben behoefte aan verandering in werkklimaat

Hoewel er in Nederland nog niet zo’n grote trend te zien is als in de VS, zijn er dus wel degelijk vergelijkbare punten. En niet alleen in de cijfers, maar ook in het werkklimaat. Nederlanders hebben duidelijk behoefte om minder te werken. En dat terwijl Nederland al de koning van het parttime werken is.

Het mag duidelijk zijn: om het tij te keren, moeten werkgevers in actie komen om hun medewerkers te behouden. Nederlandse werknemers hebben namelijk vooral behoefte aan een verandering in het werkklimaat.

Een deel van hen blijft misschien in de huidige functie wanneer zij een beter salaris ontvangen, maar voor het overgrote deel geldt dat niet. Voor hen zijn plezier op de werkvloer, een inspirerende leidinggevende, het gevoel dat zij een bijdrage leveren aan zaken die voor hen belangrijk zijn, een betere werk-privé-balans én de kans om zich verder te ontwikkelen veel zwaarwegender factoren. Deze geven de doorslag in hun beslissing om al dan niet buiten de organisatie verder te kijken.

The Great Resignation bij jouw organisatie vóórblijven?

Hulshof is altijd actief bezig met trends én het ontwikkelen van praktische toepassingen om met dit soort trends en bewegingen om te gaan. We verzorgen dan ook niet alleen trainingen, maar we geven je ook advies dat ervoor zorgt dat jouw organisatie in een stroomversnelling komt. Benieuwd hoe wij trends als The Great Resignation praktisch toepassen in de ontwikkeling van jouw organisatie? Neem dan contact op met Hulshof!

Ik wil meer weten!

Neem contact op

Wil je meer weten of wil je in contact komen met één van onze specialisten? Klik hieronder om onze contactmogelijkheden te bekijken.

Contactmogelijkheden