Skip to main content
By augustus 29, 2023december 2nd, 2023Uncategorized
29 augustus 2023

Waarom Jouw Team Vastloopt en Hoe Je Het Kunt Veranderen

Waarom Jouw Team Vastloopt

Heb je je ooit afgevraagd waarom jouw team soms lijkt vast te lopen in een eindeloze cyclus zonder duidelijke vooruitgang? Waarom is het zo moeilijk om cruciale zaken aan te pakken, zoals strategische planning en langetermijndoelen, terwijl praktijk-gerelateerde, routinematige taken de neiging hebben om te overheersen? Of zijn het juist praktijk-gerelateerde, routinematige taken die blijven liggen terwijl er hard gewerkt wordt aan plannen en lange termijn doelen?

In dit artikel duiken we dieper in deze vraagstukken en ontdekken we waarom dit gedrag zich voordoet. We onderzoeken de onderliggende oorzaken van deze dynamiek en laten zien hoe je deze kunt begrijpen en aanpakken.

Het is essentieel om te begrijpen waarom teams in dit soort dynamieken belanden. Waarom blijven teams vaak in de “blijven-rennen”-modus of in de “blijven-plannen”-modus hangen, welke beide leiden tot het achter de feiten aanlopen op lange termijn?

Dit artikel zal niet alleen de oorzaken van deze problemen toelichten, maar ook oplossingen bieden. We zullen je laten zien hoe je het “Pause Principle” kunt toepassen om een balans te vinden tussen transformatief en transactief handelen, waardoor jouw team de juiste balans vind tussen ‘complexe’, lange termijn taken en ‘simpele’, korte termijn taken.

Waarom Teams Vastzitten: Het Dilemma van Rennen en Aarzelen

Waarom blijven teams continue rennen zonder significante lantermijnsresultaten en het traag/onvoldoende nemen van beslissingen? Men lijkt enerzijds vast te zitten in een ‘hamsterwiel’ waar continue gerend wordt met te weinig resultaat op lange termijn. Anderzijds is men in ‘niemandsland’ waar weinig of te langzaam besluiten genomen worden waardoor de resultaten niet lopen. Om deze vraag te beantwoorden, moeten we dieper graven en begrijpen waarom deze gedragingen zich voordoen en wat de onderliggende oorzaken zijn.

Vasthouden aan vertrouwde gedragspatronen

Een veelvoorkomende teamdynamiek is het vasthouden aan ‘vertrouwde gedragspatronen’, zelfs als ze niet effectief zijn. Neem bijvoorbeeld een managementteam dat herhaaldelijk targets afspreekt, maar waar het team elke keer moeite heeft om ze te halen. Dit gedrag kan voortkomen uit comfort met bekende processen, de angst voor het onbekende, of zelfs een historisch succes met die specifieke werkwijze. Teamleden kunnen terughoudend zijn om verandering te omarmen omdat ze gewend zijn aan de bestaande werkwijze, zelfs als die niet langer optimaal is. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel van herhaalde patronen die de algehele effectiviteit van het team belemmeren.

Een ander voorbeeld doet zich voor bij teams die langetermijnplanning vermijden en zich uitsluitend richten op dagelijkse taken. Denk aan een marketingteam dat zich voortdurend bezighoudt met onmiddellijke campagnes zonder een strategisch kader voor de toekomst. Dit gedragspatroon kan geworteld zijn in de druk van korte termijndoelen, gebrek aan duidelijke visie of onvoldoende erkenning van de waarde van langetermijnplanning.

Onderliggende Oorzaken in de Praktijk

Deze gedragspatronen worden vaak gevoed door diepere oorzaken die de teamleden mogelijk niet bewust zijn. Bijvoorbeeld, de drang om te blijven rennen zonder te reflecteren kan voortkomen uit een diepgewortelde angst voor verandering binnen het team. Misschien hebben eerdere pogingen tot vernieuwing geleid tot onzekerheid en weerstand, waardoor het team zich comfortabeler voelt in het bekende, ondanks de negatieve resultaten.

Het vermijden van langetermijnplanning kan zijn oorsprong vinden in een gebrek aan tijdige feedback of een organisatiecultuur die zich te sterk richt op het behalen van onmiddellijke resultaten. Als teamleden voortdurend worden beloond voor korte termijnsuccessen, kan dit leiden tot een suboptimale focus op de lange termijn.

De Weg naar Verandering

Het begrijpen van deze gedragspatronen en hun diepere oorzaken is cruciaal voor leiders. Het stelt hen in staat de juiste vragen te stellen, zoals: “Waarom houden we vast aan deze werkwijze?” of “Wat weerhoudt ons van langetermijnplanning?” Deze vragen kunnen dienen als katalysator voor verandering.

In het volgende hoofdstuk introduceren we het “Pause Principle” als een krachtige tool om deze gedragingen te doorbreken. Dit principe moedigt teams aan om bewust een pauze te nemen, te reflecteren op hun gedrag en de onderliggende oorzaken te identificeren. Door deze momenten van reflectie kunnen teams niet alleen bestaande patronen doorbreken, maar ook een nieuwe benadering van leiderschap en teamwork omarmen die gebaseerd is op inzicht en flexibiliteit.

De Kunst van Balanceren: Het “Pause Principle” in Actie

Het “Pause Principle” draait om het vinden van de juiste balans tussen transformatief en transactief handelen. Maar wat houden deze twee termen in?

Transformatief handelen

Hier gaat het om het maken van belangrijke beslissingen met een grote impact. Transformatief handelen dient te gebeuren in een langzamer tempo dan de dagelijkse praktijk, met de focus op denken, reflecteren en evalueren. Dit handelen past het best bij de complexere vraagstukken.

Voorbeeld transformatief handelen:
In een non-profitorganisatie die zich eerder richtte op lokale gemeenschapsdiensten, wordt transformatief handelen geïmplementeerd. De organisatie herziet haar missie en strategie om te verschuiven naar wereldwijde humanitaire hulp, waarbij ze nieuwe partnerschappen aangaat en innovatieve programma’s lanceert om mondiale problemen aan te pakken. Deze transformatieve stap resulteert in een grotere positieve invloed en een bredere betrokkenheid, waardoor de organisatie haar oorspronkelijke missie overstijgt en een wereldwijd verschil maakt.

Transactief handelen

Dit gebied is gericht op praktische en dagelijkse taken. Transactief handelen vergt daadkracht en efficiëntie om zo productief mogelijk te zijn praktijk. Dit handelen past het best bij minder complexe situaties.

Voorbeeld transactief handelen:
In een fabriek, bijvoorbeeld wanneer producten op een lopende band worden geassembleerd, wordt transactief handelen toegepast. Medewerkers volgen duidelijke stappen om snel en efficiënt te werken en zo de productiviteit te verhogen.

Het belangrijkste inzicht van het “Pause Principle” is dat beide benaderingen, transformatief en transactief handelen, noodzakelijk zijn, maar afhankelijk van de situatie. Transformatief handelen is cruciaal om nieuwe visies te creëren, innovatie te stimuleren en de lange termijn te plannen. Het helpt organisaties om vooruit te denken en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Aan de andere kant is transactief handelen essentieel om dagelijkse operaties soepel te laten verlopen en onmiddellijke doelen te bereiken. Te veel nadruk op transformatief handelen kan leiden tot een gebrek aan uitvoering, waardoor ideeën op papier blijven en er geen concrete resultaten worden behaald. Omgekeerd kan te veel nadruk op transactief handelen de focus op de lange termijn en innovatie verminderen, wat de concurrentiepositie van een organisatie op de lange termijn in gevaar kan brengen. Daarom is het vinden van de juiste balans tussen deze twee benaderingen cruciaal voor succesvol leiderschap en effectieve teamdynamiek.

Balans is de sleutel. Leiders moeten in staat zijn om te pauzeren, reflecteren en strategisch te denken, terwijl ze ook in staat moeten zijn om snel actie te ondernemen wanneer dat nodig is. In de volgende hoofdstukken zullen we dieper ingaan op hoe je dit evenwicht kunt bereiken en hoe je het “Pause Principle” kunt toepassen voor blijvend succes in leiderschap en teamwerk.

Leiderschap in Actie: Het “Pause Principle” Nu Toepassen

Nu je bekend bent met het “Pause Principle” en het belang van balans in leiderschap en teammanagement, kan je door middel van deze twee stappen een start maken met het Pause Principle:

1

Balanceren op 80% Capaciteit

In plaats van constant op volle capaciteit te werken, streef je met je team naar het werken op ongeveer 80% van je capaciteit. Dit biedt ruimte voor reflectie, strategisch denken en het vermijden van uitputting. Daarnaast stelt het jouw team in staat om betere beslissingen te nemen en effectiever te handelen.
2

Slim Nadenken voor Doeltreffend Handelen

Voordat je in actie komt, neem even de tijd om slim na te denken. Analyseer de situatie, stel duidelijke doelen en bedenk welke stappen je moet nemen. Dit voorkomt verspilling van tijd en middelen aan niet-relevante activiteiten.

Door deze benaderingen te omarmen, kun je het “Pause Principle” effectief toepassen. Het helpt je om de juiste balans te vinden tussen transformatief en transactief handelen, waardoor je leiderschap en teamwerk naar een hoger niveau tilt.

Implementatie en Impact: Jouw Volgende Stappen met het “Pause Principle”

In dit artikel hebben we de uitdagingen onderzocht waarmee teams en leiders te maken hebben als gevolg van vastgeroeste gedragspatronen en het ontbreken van een evenwicht tussen transformatief en transactief handelen. We hebben het “Pause Principle” geïntroduceerd als een krachtig middel om deze problemen aan te pakken en een nieuwe benadering van leiderschap en teamwork te omarmen.

Om samen te vatten:

  • We hebben begrepen waarom teams vastlopen en de onderliggende oorzaken ervan onderzocht.
  • We hebben het belang van balans tussen transformatief en transactief handelen benadrukt, met het “Pause Principle” als gids.
  • We hebben praktische stappen besproken om direct aan de slag te gaan, zoals werken op 80% capaciteit en slim nadenken voor doeltreffend handelen.

Nu is het tijd voor actie. Gebruik de inzichten uit dit artikel om positieve veranderingen in jouw organisatie te realiseren. Vind de balans, pas het “Pause Principle” toe en leid jouw team naar succes!

Neem contact op

Als je ondersteuning nodig hebt bij het implementeren van deze concepten, aarzel dan niet om contact op te nemen. Samen kunnen we jouw team en organisatie naar nieuwe hoogten tillen.

Neem contact op