Skip to main content
By september 5, 2023december 1st, 2023Uncategorized
5 september 2023

Van Doelen naar Resultaten: Tips voor de weg naar Succes

De Stille Saboteurs van Gemeenschappelijke Doelen

Het stellen van gemeenschappelijke doelen lijkt in theorie eenvoudig genoeg. Een team komt samen, definieert een gezamenlijk doel en gaat aan het werk, toch? In de praktijk blijkt dit echter vaak niet het geval te zijn. We realiseren ons dat, ondanks het definiëren van een gezamenlijk doel, teams en organisaties vaak niet de gewenste resultaten behalen. Waarom is dat toch zo?

Het probleem ligt in het feit dat het stellen van doelen alleen niet voldoende is. De mate van alignement van de teamleden over de onderliggende (onuitgesproken) uitgangspunten maakt of breekt het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Het is als het bouwen van een huis, zonder een stevig fundament. Zonder de juiste basis kunnen doelen makkelijk vervagen, onduidelijk worden of zelfs conflicten veroorzaken. Het fundament waar we het hier over hebben, is wat we bij Hulshof de ‘onderstroom’ noemen.

De onderstroom omvat de onzichtbare elementen binnen een team of organisatie, zoals overtuigingen, angsten, normen en waarden. Deze onderliggende factoren kunnen de prestaties van een organisatie sterk beïnvloeden en vaak zorgen voor verborgen obstakels op weg naar succes. Daarom is het van cruciaal belang om niet alleen doelen te stellen, maar ook te begrijpen wat er zich onder de oppervlakte afspeelt.

We zullen nu dieper ingaan op waarom het stellen van doelen vaak faalt en hoe je dit kunt overwinnen door aandacht te besteden aan de onderstroom en effectieve methoden toe te passen om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Doelen die Leven: Gezamenlijke Onboarding in Actie

Het definiëren van gemeenschappelijke doelen begint met een duidelijke visie en een plan, maar dat is slechts het halve werk. Zonder een ‘onboarding’ op de doelen raken teams al snel gedesoriënteerd en versnipperd, zelfs als de doelen op papier helder lijken.

Een voorbeeld van succesvolle gezamenlijke onboarding na het stellen van doelen is te vinden in een 10-ledig marketingteam van een organisatie van circa 600 medewerkers dat een ambitieuze omzetgroei nastreeft. In plaats van simpelweg de cijfermatige doelstellingen en plannen te communiceren, betrokken de teamleiders alle leden bij een gezamenlijk onboardingstraject. Tijdens de kick-off sessie werden niet alleen de doelen uitgelegd, maar werd ook de context geschetst: de veranderende marktdynamiek, de groeiende concurrentie, en de strategische koers van het bedrijf.

Deze context maakte het voor elk teamlid duidelijk waarom deze omzetgroei van cruciaal belang was voor het voortbestaan van het bedrijf. Vervolgens werd elke teamlid aangemoedigd om hun individuele bijdrage te bespreken en te begrijpen hoe hun dagelijkse taken direct verbonden waren met het realiseren van de overkoepelende doelen. De managers ondersteunde en coachede de teamleden met het creëren van een persoonlijk plan om de doelstellingen te behalen. Dit proces van gezamenlijke onboarding creëerde niet alleen een gedeeld begrip, maar ook een diepgaand gevoel van betrokkenheid en zelfvertrouwen van de teamleden bij de doelstellingen.

Een cruciaal element van deze gezamenlijke onboarding was het creëren van kristalhelderheid rond het doel. Teamleden kregen de ruimte om vragen te stellen en ideeën te delen, wat leidde tot een versterkt begrip van hoe hun individuele inspanningen bijdroegen aan het grotere geheel. Het team realiseerde zich bijvoorbeeld dat het verbeteren van klantenservice direct kon bijdragen aan klantbehoud en daarmee aan de beoogde omzetgroei.

Dit proces van gezamenlijke onboarding is geen eenmalige gebeurtenis, maar eerder een voortdurende dialoog. Het vergt open communicatie, discussies en de bereidheid om voortdurend vragen te stellen en te beantwoorden. Door dit voortdurende proces van gezamenlijke onboarding te omarmen, vergrootte het marketingteam niet alleen de betrokkenheid en het commitment van elk teamlid, maar stelde het hen ook in staat om effectief samen te werken en de gemeenschappelijke doelen daadwerkelijk te realiseren.

Creëren van een Burning Platform

Doelen stellen brengt inherent spanning met zich mee. Het is als het creëren van een “burning platform” waarop teams moeten staan voordat ze in beweging komen. Deze spanning ontstaat doordat doelen vragen om betrokkenheid, commitment en actie. Het is de kloof tussen waar we nu zijn en waar we willen zijn die ons dwingt om te handelen. Het creëren van een “burning platform” begint bij een solide, cognitieve, logische onderbouwing van de noodzaak om de gestelde doelen te halen. Denk hierbij aan de relatie van het “burning platform” tot de visie en de strategie, deze dienen elkaar te versterken. Dit gebeurt allemaal in de ‘bovenstroom’ van het team. De tastbare, zichtbare en meetbare zaken omtrent de doelen.

Om een effectief “burning platform” te creëren, is het van belang voor managers om de capaciteiten en persoonlijkheden van elk teamlid te kennen. Dit is de ‘onderstroom’ van het team, de factoren die onder het oppervlak liggen en van invloed zijn op het succes van het team. Het begrijpen van wat elk individu te bieden heeft, zowel op het gebied van vaardigheden als persoonlijke eigenschappen, is cruciaal voor het benutten van de kracht van het team.

Praktisch advies hierbij is om een capaciteiten- en persoonlijkheidsanalyse uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit individuele gesprekken, psychometrische tests of zelfevaluaties. Door te weten welke vaardigheden en persoonlijke eigenschappen elk teamlid bezit, kunnen managers gerichte en realistische doelen stellen die aansluiten bij de collectieve sterktes van het team.

Daarnaast is het belangrijk om tijdens dit proces de nadruk te leggen op de complementariteit van vaardigheden en persoonlijkheden binnen het team. Zo kan een teamlid dat uitblinkt in analytisch denken mogelijk samenwerken met een teamlid dat sterk is in creatief probleemoplossen. Door deze diversiteit bewust te benutten, ontstaat er een synergetische kracht die de teamdoelen kracht bijzet.

Juist vanuit deze spanning, waarin de individuele capaciteiten en persoonlijkheden samenkomen, kunnen belangrijke verschuivingen plaatsvinden. Mensen beginnen te begrijpen wat er op het spel staat en waarom het doel de moeite waard is. Ze beginnen te praten, samen te werken en te onderhandelen om de kloof te overbruggen.

Het bewust betrekken van individuele capaciteiten en persoonlijkheden in het proces van doelcreatie creëert niet alleen een “burning platform” maar versterkt ook het fundament van commitment en teamdynamiek. Het is in dit spanningsveld dat teams, individuen en organisaties in een stroomversnelling terechtkomen en bereid zijn om actie te ondernemen.

Conclusie: Het Belang van Gemeenschappelijke Doelen

Het proces van het stellen en realiseren van gemeenschappelijke doelen binnen teams en organisaties is een voortdurende inspanning die gedijt op inlevingsvermogen, samenwerking en voortdurende aandacht. Het is een proces dat nooit eindigt. Het vereist voortdurende inspanningen en verfijning.

Wij dagen je uit om deze inzichten in de praktijk te brengen. Neem de leiding in uw team of organisatie en begin met het formuleren, delen en tot leven brengen van gemeenschappelijke doelen. Blijf open communiceren, meetbare resultaten definiëren, regelmatig voortgangscontroles uitvoeren en successen vieren. Heb oog voor de mensen achter de KPIs en besteed regelmatig aandacht aan de ‘onderstroom’ in het team. Leer van tegenvallers en blijf streven naar gezamenlijk succes. Op deze manier zal je niet alleen uw doelen bereiken, maar ook een sterker, meer verbonden team opbouwen. Ga aan de slag en maak uw gemeenschappelijke doelen werkelijkheid.

Hulp inschakelen voor het bereiken van resultaten

Heb je hulp nodig bij het stellen en het bereiken van gemeenschappelijke doelen, bij Hulshof staan we klaar om te helpen. Neem contact met ons op voor ondersteuning en begeleiding. Samen kunnen we het succes van jouw organisatie verzekeren!

Neem contact op