Skip to main content
By oktober 12, 2023januari 23rd, 2024Uncategorized
12 oktober 2023

Succesvol onboarden van medewerkers

De moderne zakelijke wereld verandert in een razend tempo en organisaties moeten zich voortdurend aanpassen om relevant te blijven. In deze dynamische omgeving is een flexibele aanpak van onboarding van cruciaal belang geworden. Traditionele methoden schieten vaak tekort en slagen er niet in om nieuwe medewerkers snel en effectief te integreren in de organisatie.

Dit artikel gaat dieper in op het concept van flexibele onboarding (teamboarding) en de verschuiving van een starre, proceduregerichte benadering naar een meer dynamische en inclusieve aanpak. We onderzoeken waarom het verbinden van de bovenstroom en onderstroom van een organisatie essentieel is en hoe dit kan bijdragen aan betere resultaten en een sterkere bedrijfscultuur. Lees hieronder verder om erachter te komen wat de nieuwe manier van onboarding is, die de toekomst van werk gaat vormgeven.

De Evolutie van Onboarding: Van Star naar Flexibel

Jarenlang is de gebruikelijke gang van zaken in onboarding een gestandaardiseerd proces waarbij nieuwe medewerkers door een vaststaande reeks trainingen en introductieprogramma’s werden geleid. Dit rigide systeem volgt een voorspelbaar patroon, waarbij nieuwe medewerkers dezelfde informatie en procedures kregen, waarbij nodig aangepast aan hun functie of achtergrond. Hoewel dit systeem over het algemeen effectief is, is het vaak te inflexibel en niet genoeg gepersonaliseerd om aan de veranderende behoeften van moderne organisaties te voldoen.

Met de opkomst van technologie en de groeiende erkenning van de waarde van diversiteit en inclusie, zijn organisaties meer gaan nadenken over een flexibele aanpak van onboarding. In plaats van een one-size-fits-all benadering begonnen ze te zoeken naar manieren om onboarding aan te passen aan individuele behoeften en de bredere bedrijfscultuur.

Deze evolutie bracht veranderingen met zich mee, zoals het gebruik van digitale platforms voor virtuele onboarding, het betrekken van cross-functionele teams bij het inwerkproces en het benadrukken van de integratie van nieuwe medewerkers in de bedrijfscultuur vanaf dag één.

 

Teamboarden op schaal

Wij zijn van mening dat teamboarden de manier is voor individu en organisatie om flexibel te onboarden. Teamboarden is een proces waarbij de nadruk ligt op het succesvol onboarden van nieuwe medewerkers als een groep in plaats van individueel. Het is een benadering van onboarding die de focus legt op het integreren van nieuwe teamleden binnen een bestaand team of afdeling, waarbij het gaat om het inzicht van de teamfase. Welke competenties van de nieuwe medewerker zijn aanvullend van het team en welke rol gaat diegene innemen?

Bij teamboarden worden nieuwe medewerkers niet alleen geïntroduceerd in de organisatie en de bedrijfscultuur, maar ook in het specifieke team waarin ze zullen werken. Deze benadering moedigt teamleden aan om elkaar beter te leren kennen, samen te werken en te communiceren vanaf het allereerste begin. Het bevordert een gevoel van samenhorigheid en vertrouwen binnen het team, wat essentieel is voor een effectieve samenwerking.

Teamboarden kan verschillende elementen omvatten, zoals gezamenlijke oriëntatiesessies, teambuildingactiviteiten, mentorschap door ervaren teamleden en het delen van teamdoelen en verwachtingen. Het doel is om nieuwe medewerkers niet alleen te integreren in de organisatie, maar ook in het specifieke team, zodat ze zich snel thuis voelen en bijdragen aan het team- en organisatiesucces.

De onderdelen van het teamboarding proces bestaan uit een gestandaardiseerd pakket aan ontwikkelde testen, informatie en opdrachten. Deze onderdelen kunnen op maat toegevoegd worden aan huidige onboardingsplatformen of gefaciliteerd worden door een partner. Hierdoor kan het teamboarding proces op schaal worden uitgerold, terwijl het gepersonaliseerd is voor elk team of afdeling.

Het is een aanpak die steeds populairder wordt omdat het de teamdynamiek en prestaties kan verbeteren en de betrokkenheid van nieuwe medewerkers vergroot.

De Voordelen van Teamboarden: Een Verhaal van Samenwerking

Stel je het volgende voor: een nieuwe medewerker, Sarah, begint haar eerste dag bij een innovatief techbedrijf. In plaats van in een afgescheiden ruimte te worden geïsoleerd voor traditionele onboarding, wordt ze warm verwelkomd door haar teamleden, waaronder haar directe collega’s, teamleider en een ervaren mentor.

Sarah voelt zich onmiddellijk onderdeel van het team. Ze neemt deel aan gezamenlijke oriëntatiesessies waarin ze niet alleen de organisatie leert kennen, maar ook de unieke dynamiek van haar team begrijpt. Haar teamleider, Mark, benadrukt het belang van open communicatie en samenwerking, en Sarah voelt zich aangemoedigd om vragen te stellen en bij te dragen aan lopende projecten.

In de loop van haar eerste weken deelt Sarah niet alleen haar eigen kennis en vaardigheden, maar leert ze ook van haar teamleden. Ze ontdekt de unieke sterke punten van elk teamlid en begint te begrijpen hoe ze het beste kunnen samenwerken. Dit leidt tot een algehele verbetering van de teamdynamiek en een efficiëntere samenwerking.

Wat Sarah opvalt, is het gevoel van vertrouwen en betrokkenheid dat ze binnen haar team ervaart. Ze voelt zich gewaardeerd en gerespecteerd, wat haar motivatie en toewijding vergroot. Dit positieve gevoel draagt bij aan een productieve en positieve werkomgeving.

Al snel begint het team de vruchten te plukken van het teamboardingsproces. De kennisdeling is naadloos en de productiviteit stijgt. Binnen enkele maanden zijn ze beter op elkaar ingespeeld dan Sarah had durven hopen.

Dit verhaal illustreert de voordelen van teamboarden. Het versnelt de integratie van nieuwe medewerkers, verbetert de samenwerking, vergroot het vertrouwen en de betrokkenheid, stimuleert kennisdeling en leidt tot hogere productiviteit. Teamboarden is geen abstract concept, maar een krachtig hulpmiddel om nieuwe medewerkers snel en effectief in te laten stromen in het hart van de organisatie: hun teams.

Implementatie van Teamboarden: Flexibiliteit in de Praktijk

Het omarmen van teamboarden vraagt om concrete acties en flexibele implementatie in de praktijk. Hier volgen enkele essentiële stappen om deze aanpak tot leven te brengen:

  1. Definieer een Duidelijke Visie: Begin met het ontwikkelen van een heldere visie voor wat onboarding voor jouw organisatie betekent. Overweeg niet alleen de operationele procedures, maar integreer ook de bedrijfscultuur en waarden in dit concept. Wat wil je bereiken met onboarding, behalve enkel het aanleren van taken? Zorg dat je daarnaast als HR duidelijke richtlijnen opstelt die door de organisatie kan worden opgepakt.
  2. Samenwerking van HR en Leiderschap: HR-professionals en leidinggevenden moeten nauw samenwerken om richtlijnen en protocollen te ontwikkelen die een meer flexibele en teamboarding mogelijk maken. Betrek teams bij het onboardingsproces, zodat nieuwe medewerkers zich sneller kunnen aanpassen aan de bedrijfscultuur. Een gedeelte taal en aanpak is hierbij belangrijk.
  3. Toewijzing van Middelen en Budget: Het is cruciaal om de benodigde middelen en budgetten toe te wijzen voor deze vernieuwde aanpak. Flexibel onboarden kan extra inspanningen en investeringen vereisen (maar door de komst van AI kan dat bijvoorbeeld al worden beperkt), maar de langetermijnvoordelen wegen op tegen de kosten.
  4. Maatwerk en Flexibiliteit: Begrijp dat elk individu, team en elke afdeling binnen de organisatie unieke onboardingbehoeften kan hebben. Pas de nieuwe aanpak aan om te voldoen aan de specifieke eisen van verschillende medewerkersgroepen.

Door deze stappen te volgen en teamboarden te omarmen, kunnen organisaties een effectievere en duurzamere manier van inwerken ontwikkelen die zowel medewerkers als bedrijven ten goede komt. Het is een investering in de toekomstige groei en het succes van de organisatie.

 

Overweeg de onboarding van jouw organisatie aan te passen

We hebben gezien hoe traditionele, starre onboardingprocessen niet langer voldoen aan de eisen van moderne organisaties. Flexibele onboarding, die zowel de bovenstroom als de onderstroom van een organisatie omvat, biedt een effectievere benadering die nieuwe medewerkers sneller integreert en hun betrokkenheid bevordert.

Het is nu aan HR-professionals of leidinggevenden om actie te ondernemen. Herzie je huidige onboardingprocessen en streef naar een meer holistische benadering waarbij het team centraal staat. Formuleer een duidelijke visie, werk samen met het management en wijs de benodigde middelen toe om verandering te realiseren.

De toekomst van onboarding is flexibel, inclusief en belooft tastbare voordelen voor zowel medewerkers als organisaties. Het is tijd om te investeren in een aanpak die nieuwe medewerkers niet alleen opleidt, maar ook verbindt met de bedrijfscultuur en de missie van de organisatie. Samen kunnen we een nieuwe norm creëren voor onboarding en de weg vrijmaken voor een succesvolle toekomst van werk.

Schakel de hulp van Hulshof in

Bij Hulshof begrijpen we dat de implementatie van een nieuwe onboardingaanpak een uitdaging kan zijn, en we zijn er om te helpen. Als experts in training en ontwikkeling, kunnen we samen met jouw organisatie werken aan het ontwerpen en implementeren van een onboardingstrategie die past bij jullie specifieke behoeften en cultuur.

Heb je hulp nodig om deze visie te realiseren? Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij jouw organisatie kunnen ondersteunen bij het transformeren van onboarding in een krachtig instrument voor succes. Samen kunnen we een nieuwe standaard zetten voor de toekomst van werk.

Neem contact op