Skip to main content
By oktober 21, 2023januari 4th, 2024Uncategorized
21 oktober 2023

Stop met coachen achter de schermen

Coaching biedt steun, feedback en advies om persoonlijke effectiviteit te ontwikkelen. Coaching bestaat in veel verschillende vormen en maten, waaronder een één op één gespreksvorm van een expert en een trainee. Deze vorm heeft veel weg van een psycholoog – cliënt verhouding. Alleen is het belangrijk om kritisch te zijn over deze methode van coachen. Hoewel informatieve gesprekken de basis leggen voor expertise heeft één op één coaching ook gebreken. Het is moeilijk voor een coach om écht te begrijpen hoe de werkomgeving van de werknemer eruitziet als hij daar nooit is geweest. Ook is het moeilijk om te begrijpen hoe de werknemer functioneert in zijn omgeving als de coach alleen informatie krijgt van de werknemer zelf. Die heeft namelijk moeite om zijn eigen valkuilen te zien. Daarom wordt er de laatste jaren steeds meer gebruik gemaakt van on the job coaching. Dat houdt precies in wat je zou denken: dat op de werkvloer, on the job, een werknemer onder direct toezicht wordt begeleid door een coach. Deze vorm van coaching kan worden gebruikt voor zowel harde als zachte vaardigheden en er kan worden gecoacht door zowel een interne als externe coach. Deze directere vorm van coaching en feedback geven is een belangrijk gereedschap in het ontwikkelen van vaardigheden en kwaliteiten, maar wordt vaak vergeten of ondergewaardeerd.

Psychologische wortels van coaching

Er zijn veel verschillende methodes om te coachen. Een populaire methode is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT) – een therapievorm afkomstig uit de cognitieve psychologie. Het idee van CGT is dat bepaalde irrationele gedachtes (cognities) zorgen voor dysfunctioneel gedrag. Deze gedachtes worden onder de loep genomen en de inhoud ervan wordt aangepast door middel van de therapie. Op die manier wordt het dysfunctionele gedrag verholpen. CGT zorgt ervoor dat de cliënt gebruik maakt van zijn eigen analytische denkvermogen. De behandelaar stuurt de cliënt in de juiste richting maar zal zelf niet het antwoord geven. Hierdoor ontwikkelt de cliënt zelf zijn analytische denkvermogen en kan hij daardoor makkelijker omgaan met problemen. Op dezelfde manier zijn er gedachtes die niet per se irrationeel zijn maar je wel weerhouden van effectief gedrag. Door middel van CGT kunnen ook minder effectieve gedachtes worden vervangen door meer effectieve gedachtes. Dat kan ervoor zorgen dat je beter functioneert op de werkvloer.

Stappen
Vragen/acties
1. Identificeer het probleem
Wat is je grootste bezorgdheid?
2. Selecteer je doel
Wat wil je bereiken?
3. Ontwikkel mogelijke plannen van aanpak
Wat kan je doen? Maak een lijst van mogelijkheden
4. Denk na over de consequenties
Wat zijn de consequenties van de verschillende mogelijkheden? Je kan mogelijk ook de consequenties een cijfer geven op een schaal van 1-10
5. Maak een besluit
Kies het beste alternatief
6. Implementatie
Doe het!
7. Evaluatie
Heeft het gewerkt?

In principe kan iedereen op deze manier nadenken. De realiteit is echter dat nadenken vaak niet zo structureel gebeurt. Een schema zoals dit kan voor sommige mensen veel inzicht en houvast bieden.

Het gebruik maken van CGT heeft voordelen, zoals dat je de trainee help een set skills te ontwikkelen zodat hij op zijn eigen benen kan staan. Echter is het vaak het geval dat de trainee zijn eigen valkuilen niet ziet. En je kan niet werken aan een probleem wat je zelf niet inziet. Mede daarom is on the job coaching ontwikkeld.

On the job coaching

On the job coaching is een intensieve manier van begeleiding en beperkt zich niet tot slechts het geven van feedback eens in de maand. De vaardigheden en kwaliteiten van de trainee worden aangescherpt doordat de coach meekijkt op de werkvloer. Hierdoor kan de coach gedrag identificeren dat ineffectief is. Vaak is de trainee zichzelf namelijk niet bewust van zijn valkuilen. Daarom is het fijn om een expert te hebben die direct meekijkt. De coach kijkt mee naar al het gedrag dat belangrijk is voor het effectief functioneren op de werkvloer. Hij kijkt mee op de werkplek, bij interactie met klanten en collega’s, tijdens presentaties, vergaderingen of wat verder belangrijk is. Om het beeld compleet te maken volgt hier een voorbeeld van een algemene checklist die een coach volgt voor on the job coaching.

Handelingen
Richtlijnen
1. Stel vast wat de trainee weet
Stel vragen om het kennisniveau vast te stellen
2. Moedig vragen aan
Laat de trainee weten dat het goed is om vragen te stellen en dat de training wordt aangepast op de behoeftes van de trainee
3. Geef een overzicht van het programma
Geef mondeling een samenvatting van wat jullie gaan doen en waarom. Geef ook een papieren kopie van de module die jullie gaan leren
4. Leg de te doorlopen stappen uit
Geef de juiste hoeveelheid informatie aan de trainee, vermijd information overload
5. Geef een demonstratie
Geef een demonstratie van de stappen en check voor begrip
6. Vraag de trainee verbaal de stappen doorlopen
De trainee legt de stappen uit. Hij omschrijft wat, waar, wanneer, hoe en waarom.
7. Vraag de trainee om een demonstratie te geven
Zorg voor veiligheid en steun de trainee. Observeer zelf wat er goed en fout gaat
8. Vraag de trainee om een zelfevaluatie te geven
Vraag de trainee om zelf te bedenken hoe het ging. Dit moedigt ze aan om de stappen bespreekbaar te maken en om problemen op te lossen
9. Geef feedback aan de trainee
Geef aan wat sterke punten waren en wat beter kan

Als on the job coaching wordt vergeleken met traditionele coaching dan biedt het eerste meer inzicht omdat de coach meer informatie heeft. De coach is niet beperkt tot slechts het kijken door de ogen van de trainee. Daarmee worden valkuilen sneller duidelijk en is het meestal effectiever dan traditionele coaching. En tot slot: het ene sluit het andere niet uit. Hoe meer feedback hoe beter, daarom wordt over het algemeen een combinatie aangeraden van verschillende coachingvormen.

Meer weten over onze coaching?

Voor meer vragen over coaching, in alle vormen en maten, neem contact met een van onze experts op!

Neem contact op