Skip to main content
By augustus 29, 2023november 7th, 2023Uncategorized
29 augustus 2023

Pause Principle en Breinleren: stressvrij werken en maximaal presteren

Wist je dat elk lichaamsproces eigenlijk maar 3 fundamentele handelingen uitvoert? Namelijk deze: opnemen, verwerken en loslaten.

Denk bijvoorbeeld eens aan voedsel: we eten het (opnemen), het wordt verteerd door het lichaam (verwerken), en wat we niet nodig hebben, verwijdert het lichaam weer (loslaten). Of ademhalen: je ademt in (opnemen), er vindt een metabolisch proces plaats (verwerken), en je ademt weer uit (loslaten).

Maar dat is niet alles, want naast dat 3-delige proces werkt ons lijf bovendien met bewuste pauzes: Zo pauzeren je longen na elke uitademing om vervolgens weer in te ademen; neemt het hart na elke slag een hartpauze om zichzelf te hervullen met bloed; en treedt er in de maag een zogenaamde ‘maagontspanning’ op, waarbij het de tijd neemt om het voedsel juist te verwerken.

Oftewel: ons lichaam maakt gebruik van een 3-delig proces met daarin ingebouwde pauzes, zodat elk systeem optimaal blijft functioneren. En ditzelfde principe geldt ook voor ons brein.

Maar in een wereld waarin we constant gebombardeerd worden met informatie, wordt het steeds moeilijker om dit proces van opnemen, verwerken en loslaten efficiënt uit te voeren. Laat staan dat we geregeld pauzes nemen. Hierdoor ontstaat er langdurige stress, wat vervolgens kan leiden tot overbelasting van het brein. Met verminderde cognitieve prestaties en geestelijke gezondheidsproblemen als mogelijke gevolgen.

Dit is waarom het Pause Principle en Breinleren essentieel zijn: door deze 2 methoden in te zetten, haal je het beste in je werknemers naar boven en optimaliseer je zowel de bovenstroom als de onderstroom van je organisatie. Deze methoden verminderen stressniveaus en verbeteren de cognitieve prestaties van medewerkers aanzienlijk.

Het Pause Principle: Pauzes als Sleutel tot Persoonlijke Groei en Leiderschap

In de hectische wereld van vandaag lijken we vaak vast te zitten in een eindeloze race om onze doelen te bereiken en onze verantwoordelijkheden na te komen. We vullen onze dagen met taken, vergaderingen en verplichtingen zonder vaak een moment te nemen om even op adem te komen. Kevin Cashman, een gerenommeerde leiderschapscoach en auteur, introduceert het “Pause Principle,” een concept dat ons eraan herinnert dat het nemen van pauzes essentieel is voor persoonlijke groei en effectief leiderschap.

Wat is het Pause Principle?

Het Pause Principle draait om het bewust inlassen van pauzes in ons leven. Deze pauzes zijn geen verspilde tijd, maar eerder waardevolle momenten van zelfreflectie en heroriëntatie. Kevin Cashman stelt dat deze momenten van stilstand en bezinning de brandstof zijn voor persoonlijke groei, leiderschap en effectieve besluitvorming.

Het principe betreft de vier gebieden die je noemt: transactive, hypoactive, hyperactive en transformative. Dit model helpt leiders en individuen bij het begrijpen van hun leiderschapsstijl en het vinden van een evenwicht tussen deze verschillende gebieden:

 1. Transactive: Dit gebied is gericht op praktische en dagelijkse taken. Leiders in dit gebied zijn doorgaans zeer operationeel en gericht op het uitvoeren van bestaande taken en processen.
 2. Hypoactive: Dit gebied draait om reflectie en introspectie. Leiders in dit gebied nemen de tijd om na te denken over hun doelen, waarden en visie. Ze zijn vaak gericht op persoonlijke groei en bewustwording.
 3. Hyperactive: Dit gebied heeft betrekking op actie en resultaten. Leiders in dit gebied zijn zeer daadkrachtig en gefocust op het bereiken van doelen. Ze nemen initiatief en zijn doorgaans zeer productief.
 4. Transformative: Dit gebied is gericht op het beïnvloeden van verandering en het creëren van een positieve impact. Leiders in dit gebied hebben de capaciteit om anderen te inspireren en te leiden naar transformatieve verandering.

Het vinden van een harmonieuze wisselwerking tussen transactive en transformative is essentieel voor effectief leiderschap en persoonlijke ontwikkeling. Het stelt leiders in staat om zowel de dagelijkse operaties te beheren als te streven naar inspirerende en transformatieve doelen, wat leidt tot groei en succes op lange termijn.

Waarom zijn pauzes belangrijk?

 1. Zelfreflectie: Pauzes geven ons de kans om na te denken over ons leven, onze doelen en onze waarden. Ze stellen ons in staat om dieper na te denken over wie we zijn en wat we willen bereiken.
 2. Leren: Tijdens pauzes kunnen we nieuwe inzichten opdoen en onze ervaringen verwerken. Dit helpt ons om voortdurend te groeien en te evolueren.
 3. Stressmanagement: Pauzes verminderen stress en burn-out. Ze geven ons de broodnodige rust die ons in staat stelt om heldere beslissingen te nemen en effectief met uitdagingen om te gaan.
 4. Leiderschap: Effectieve leiders begrijpen het belang van pauzes. Ze nemen de tijd om te reflecteren op hun strategieën, hun team en hun eigen leiderschap, waardoor ze betere beslissingen kunnen nemen en anderen kunnen inspireren.

Hoe kun je het Pause Principle toepassen?

 • Plan bewust pauzes: Reserveer tijd in je agenda voor pauzes, of het nu gaat om korte momenten van meditatie gedurende de dag of langere pauzes voor diepgaande reflectie.
 • Gebruik technologie verstandig: Schakel af en toe uit van digitale apparaten en sociale media om jezelf de ruimte te geven voor gedachte en reflectie.
 • Creëer een pauze-omgeving: Zorg voor een rustige, inspirerende ruimte waar je jezelf kunt isoleren van afleidingen en kunt nadenken.
 • Stimuleer pauzes in je organisatie: Als leider kun je het belang van pauzes benadrukken in je team of organisatie, waarbij je een cultuur van evenwicht en groei bevordert.

Het Pause Principle van Kevin Cashman herinnert ons eraan dat pauzes geen teken van zwakte zijn, maar een krachtige tool voor persoonlijke groei en effectief leiderschap. Dus, neem af en toe een adempauze, reflecteer en geef jezelf de ruimte om te groeien en te bloeien.

In deze blog ontdek je hoe deze waardevolle methoden werken en hoe je ze inzet in je organisatie, waarbij we zowel de boven- als de onderstroom in beschouwing nemen.

Waarom vinden we het moeilijk om pauzes in te lassen?

Het is geen verrassing dat velen van ons worstelen met pauzes inlassen. Het lijkt alsof we gevangen zitten in een eindeloze cyclus van constante activiteit. Maar waarom vinden we het zo moeilijk om even tot rust te komen? Hiervoor zijn 3 belangrijke redenen aan te wijzen:

 1. Prestatiemaatschappij: Ten eerste leven we in een maatschappij die gedreven wordt door prestaties en productiviteit. Van jongs af aan leren we dat succes afhankelijk is van hard werken en altijd bezig zijn. Deze constante prestatiedruk kan het moeilijk maken om soms even een stapje terug te doen. We voelen ons al snel schuldig of lui als we niet voortdurend bezig zijn.
 2. Te veel afleidingen en onderbrekingen: Ten tweede worden we vaak afgeleid en onderbroken. Smartphones, e-mails en sociale media houden ons constant verbonden en beschikbaar. Of een collega komt langs om je iets te vragen terwijl je net geconcentreerd bezig was met een taak. Deze constante stroom van informatie en meldingen maakt het lastig om rustmomenten in te bouwen. Het brein is voortdurend bezig met opnemen en verwerken, maar komt zelden toe aan loslaten.

We worden meegesleept in de waan van de dag en verliezen het vermogen om ons even los te koppelen en te ontspannen. Bovendien kost het switchen tussen taken het brein enorm veel energie.

 1. Fear of Missing Out (FOMO): Ten derde speelt de angst om iets te missen, ook wel bekend als FOMO (Fear of Missing Out), vaak een rol. We zijn bang dat we iets belangrijks zullen missen als we een pauze nemen. We voelen de druk om altijd op de hoogte te blijven van wat er om ons heen gebeurt op de werkvloer.

Het is belangrijk om te erkennen dat pauzes essentieel zijn voor onze productiviteit, creativiteit en algemeen welzijn. Dit is waar het Pause Principle en Breinleren om de hoek komen kijken.

Het Pause Principle: Meer dan alleen een pauze

Het Pause Principle gaat veel verder dan alleen ‘even een pauze nemen’. Het is een weloverwogen, proactieve aanpak waardoor we effectiever en efficiënter kunnen leren en werken, rekening houdend met zowel de bovenstroom als de onderstroom van een organisatie.

Het Pause Principle is gebaseerd op inzichten uit de neurowetenschappen over hoe ons brein informatie verwerkt en onthoudt. Het stelt dat regelmatige pauzes tussen (leer)activiteiten de opname en verwerking van informatie verbeteren, zowel op het niveau van individuen als teams.

Het gaat hierbij om écht rustgevende pauzes, zoals wandelen of mediteren, om zowel de bovenstroom (doelen en plannen) als de onderstroom (onderlinge relaties, vertrouwen, en communicatie) te optimaliseren. Bovendien kan de duur van zo’n pauze variëren van enkele minuten tot een uur, afhankelijk van de taak en de persoonlijke behoeften van de medewerkers.

Door het Pause Principle toe te passen, krijgt het brein voldoende tijd om informatie te verwerken en los te laten, waardoor het beter in staat is om de volgende uitdaging aan te gaan. Studies tonen dan ook aan dat regelmatige pauzes leiden tot een betere algemene gezondheid, een verhoogde productiviteit en een verbetering van zowel de boven- als de onderstroom van een organisatie.

Bovendien bevordert het Pause Principle creatief denken. Door ons brein de tijd te geven om te ontspannen en te dagdromen, komen we sneller tot nieuwe inzichten en ideeën.

Het Pause Principle is dus eigenlijk een herdefiniëring van wat het betekent om ‘productief’ te zijn. Het gaat om de optimale balans tussen inspanning en ontspanning, waarbij de nadruk ligt op het belang van beide om op je best te functioneren, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom van je organisatie.

Breinleren: Haal Het Beste Uit Elk Uniek Brein

Het concept van Breinleren gaat over het begrijpen van:

 • Hoe iemands brein functioneert,
 • Hoe het brein leert,
 • En hoe we deze kennis kunnen gebruiken om efficiënter te werken en te leren, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom van een organisatie.

Breinleren moedigt organisaties aan om leeromgevingen en -ervaringen te creëren die rekening houden met de feitelijke werking van ieders brein.

Met andere woorden, de essentie is dat onze leer- en werkcultuur zich aanpast aan het brein, in zowel de bovenstroom (strategie en doelen) als de onderstroom (relaties en communicatie).

Dit kan op verschillende manieren worden bereikt, zoals:

 • Interactie tussen mensen op creatieve manieren aanmoedigen, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom.
 • Het gebruik van multi-zintuiglijke leermethoden om zowel de boven- als de onderstroom te activeren.
 • Het regelmatig geven van relevante feedback, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom.
 • Het stimuleren van emotionele betrokkenheid, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom.
 • Belangrijke informatie vaak herhalen op verschillende manieren om zowel de boven- als de onderstroom te bereiken.

Breinleren houdt ook rekening met de individuele leerstijlen en behoeften van werknemers, waardoor leren op de werkvloer wordt afgestemd op de natuurlijke manier waarop iemands brein informatie verwerkt en leert, zowel in de boven- als in de onderstroom.

Het doel van Breinleren is uiteindelijk om op deze manier:

 • De effectiviteit van het leren te verbeteren, zowel in de boven- als in de onderstroom.
 • De betrokkenheid van werknemers te vergroten, zowel in de boven- als in de onderstroom.
 • Opgedane kennis en vaardigheden beter te bestendigen, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom.

Door het toepassen van Breinleren kunnen organisaties een lerende cultuur creëren waarin medewerkers optimaal kunnen groeien, presteren en zich ontwikkelen, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom.

Pause Principle en Breinleren als Krachtige Mix: De Onder- en Bovenstroom in Harmonie

Breinleren en het Pause Principle hebben een nauwe relatie, waarbij ze elkaar aanvullen en versterken in het proces van leren en informatieverwerking. Waar het Pause Principle rekening houdt met hoe ons brein informatie verwerkt en onthoudt, houdt Breinleren rekening met de manier waarop ons brein functioneert en leert, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom van een organisatie.

Deze gecombineerde aanpak bevordert niet alleen een dieper begrip en betere retentie van de leerstof, maar verbetert ook de motivatie, gezondheid en het welzijn van werknemers, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom. Pauzes bieden een kans om te ontspannen, stress te verminderen en de mentale energie te vernieuwen, waardoor het leerproces effectiever en aangenamer wordt.

Wanneer we het Pause Principle combineren met Breinleren, kunnen we een krachtige aanpak creëren voor het optimaliseren van het leerproces, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom van je organisatie.

Implementatie in de Praktijk: Balans in de Onder- en Bovenstroom

Het implementeren van het Pause Principle en Breinleren lijkt misschien een uitdaging in de praktijk. Het vereist immers een verschuiving in de manier waarop we denken over werken en leren, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom van een organisatie.

Maar zijn we bereid om het brein te respecteren door ons aan te passen aan zijn behoeften, in plaats van hem te dwingen zich aan te passen aan onze hectische levensstijl? Dan kunnen we absoluut een significante, positieve impact hebben op de ‘mentale werkvloer’, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom van je organisatie.

Het Belang van een Ondersteunende Werkomgeving: De Kracht van de Onderstroom

Het creëren van een omgeving waarin het Pause Principle wordt gestimuleerd, is een cruciale stap voor organisaties om een gezonde en productieve werkcultuur te bevorderen, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom. Dit betekent ook het cultiveren van tijd en ruimte waarin werknemers worden aangemoedigd om regelmatig te pauzeren en te ontspannen, zonder angst voor oordelen of repercussies.

Dit zal niet alleen bijdragen aan het welzijn van je werknemers, maar zal ook resulteren in een hogere productiviteit en een efficiëntere workflow, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom van je organisatie.

De Rol van Hulshof: Onder- en Bovenstroom in Harmonie

Bij Hulshof begrijpen we dat verandering moeilijk is. Het instellen van het Pause Principle en Breinleren doe je niet van de één op andere dag, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom van je organisatie.

Daarom zijn wij er om jou te ondersteunen bij het implementeren van het Pause Principle en Breinleren in jouw organisatie, waarbij we zowel de boven- als de onderstroom in beschouwing nemen. Met onze begeleiding en coaching helpen we je een ontspannen, maar productieve cultuur te creëren, waarbij zowel de boven- als de onderstroom in harmonie samenwerken.

Samen realiseren we een werk- en leeromgeving waarin medewerkers:

 • Hun potentieel 100% benutten, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom.
 • Profiteren van alle voordelen van het Pause Principle en Breinleren, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom.
 • Stress(situaties) effectief weten te managen, zowel in de bovenstroom als in de onderstroom.

Neem contact op

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag bij deze belangrijke stap naar een gezondere en productievere werkplek, waarbij de onder- en bovenstroom van je organisatie in harmonie zijn.

Neem contact op