Skip to main content
By september 1, 2023november 6th, 2023Uncategorized
1 september 2023

Onproductieve teams: waarom belanden zoveel teams niet in de performing fase?

Het Tuckman’s model van groepsontwikkeling biedt inzicht in de verschillende fasen die teams doormaken op weg naar effectieve samenwerking en productiviteit. Een van de meest gewenste fasen in dit model is de ‘performing’-fase, waarin teams optimaal presteren en succesvolle resultaten behalen. Maar waarom belanden zoveel teams niet in deze fase? Laten we deze vraag verkennen en de mogelijke redenen ontdekken.

Het belang van de ‘performing’-fase

De ‘performing’-fase is het einddoel van elke teamontwikkeling. In deze fase werken teamleden efficiënt samen, begrijpen ze elkaars sterke punten en zwaktes, en zijn ze in staat om gezamenlijk complexe taken uit te voeren. Productiviteit en effectieve communicatie zijn hoog, en er heerst een gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid en wederzijds vertrouwen. Teams in de ‘performing’-fase zijn in staat om uitdagingen aan te gaan en succesvolle resultaten te behalen.

Onderwater en bovenwater perspectief bij het bereiken van de ‘performing’-fase

Bij Hulshof TCP hebben we een holistische benadering van teamontwikkeling en kijken we naar organisaties vanuit zowel een onder- als bovenstroom perspectief. We streven ernaar mensen, teams en leiders in staat te stellen om succesvol invulling te geven aan de koers en richting van de organisatie. We begrijpen dat het bereiken van de ‘performing’-fase niet alleen afhankelijk is van zichtbare aspecten zoals doelen en communicatie (bovenwater), maar ook van de onderliggende dynamiek en emoties binnen het team (onderwater).

Obstakels vanuit onderwater en bovenwater perspectief

  1. Gebrek aan heldere doelen (Bovenwater): Teams kunnen moeite hebben om de ‘performing’-fase te bereiken als ze geen duidelijke doelen hebben om naartoe te werken. Zonder een helder richtpunt ontstaat er verwarring en is het moeilijk om samen te werken naar gemeenschappelijke doelstellingen. Vanuit het onderwater perspectief kan dit onderliggende onzekerheid veroorzaken die de teamdynamiek negatief beïnvloedt.
  2. Gebrek aan open communicatie (Bovenwater en Onderwater): Communicatieproblemen zijn een veelvoorkomende oorzaak van onproductieve teams. Als teamleden niet openlijk kunnen communiceren, ontstaan er misverstanden, wordt belangrijke informatie achtergehouden en worden meningsverschillen niet opgelost. Vanuit het onderwater perspectief kunnen verborgen conflicten en onuitgesproken emoties een rol spelen bij het belemmeren van open communicatie.
  3. Onvoldoende teambuilding (Onderwater): Het ontbreken van teambuildingactiviteiten kan leiden tot een gebrek aan vertrouwen en verbondenheid tussen teamleden. Dit kan de samenwerking belemmeren en ervoor zorgen dat het team niet in de ‘performing’-fase komt.
  4. Gebrek aan diversiteit en inclusie (Onderwater): Teams die niet divers en inclusief zijn, missen de voordelen van verschillende perspectieven en ervaringen. Dit kan leiden tot een beperkte denkwijze en verminderde creativiteit, wat de prestaties van het team negatief beïnvloedt.

Aandachtspunten vanuit onderwater en bovenwater perspectief

  1. Duidelijke doelen en verwachtingen (Bovenwater): Een heldere en open communicatie over de doelen en verwachtingen helpt om een gedeeld begrip te creëren en onderliggende onzekerheden te verminderen.
  2. Open communicatie en feedback (Bovenwater en Onderwater): Moedig een cultuur van openheid aan waarin zowel zichtbare als onderliggende zaken kunnen worden besproken, en waarin teamleden zich gehoord en gewaardeerd voelen.
  3. Team building en sociale activiteiten (Onderwater): Teamactiviteiten kunnen de onderlinge band tussen teamleden versterken en het gevoel van verbondenheid bevorderen.
  4. Diversiteit en inclusie bevorderen (Onderwater): Het omarmen van diversiteit en inclusie zorgt voor een rijke mix van perspectieven en ervaringen, wat zowel boven- als onderwater de creativiteit en prestaties van het team stimuleert.

Door rekening te houden met zowel boven- als onderwateraspecten, kunnen teams obstakels overwinnen en aandachtspunten benutten om de ‘performing’-fase te bereiken en als een stroomversneller voor de organisatie te fungeren.

Ons 5-fasenmodel:

De 5 niveaus van succesvolle verandering

Wij geloven dat in iedere organisatie het succes ligt in de menselijke factor. Echter, slechts 10% van alle organisaties benutten hun potentieel effectief.

Dit potentieel is niet gemakkelijk te ontplooien. Elke individu of team zit in een andere fase met eigen behoeften en verantwoordelijkheden. Onze beproefde aanpak speelt in op deze diversiteit en biedt op elk niveau in de verandering op maat de juiste begeleiding. Het resultaat? Succesvolle initiatieven die duurzaam van waarde zijn binnen de organisatie.

Wij maken uw complexiteit simpel en begeleiden door elke stap van de reis.

Lees meer

Elke organisatie heeft een sterke, duurzame relatie nodig met haar klanten. Met de juiste focus intern staat de klant altijd centraal.

Laat je leidinggevenden met hun teamleden bouwen aan een organisatiecultuur waarbij teams elkaar vinden, uitdagen en versterken.

Samenwerken is een vak op zich. Werk daarom aan onderling vertrouwen, open communicatie en krachtige samenwerking binnen je teams.

Medewerkers vormen de hoeksteen van succesvolle organisaties. Toch wordt hun potentie zelden optimaal benut.

Breng in kaart waar je organisatie staat ten opzichte van haar ambitie.

Ook de performing fase bereiken?

Wil je de prestaties van je team verbeteren en de ‘performing’-fase bereiken? Neem contact op met Hulshof TCP en ontdek hoe onze expertise en begeleiding je kunnen helpen. Samen kunnen we werken aan het ontwikkelen van een productief en succesvol team!

Neem contact op