hoofdpagina
Teamfasen obv van Tuckman

Teamontwikkeling: haal meer uit jouw teams!

Je wilt de resultaten en samenwerking in jouw team(s) versnellen. Meer resultaten.

Efficiënter. Klantgerichter. Minder ziekteverzuim. Teams die beter samenwerken. Ondernemerschap laten zien. En waar fun en energie zit in de tent. Kortom: je wilt nog meer uit je team(s) halen dan er nu in zit. Maar hoe bereik je dat?

Dit vraagt om het ontwikkelen van jouw team naar een high performing team. En om naar deze fase te groeien, heb je heel wat hordes te nemen. Wist je dat uit onderzoek blijkt dat slechts 10% van alle afdelingen een team is en het volledige potentieel benut van zijn medewerkers? Vaker dan eens is er van een gezamenlijk doel geen sprake. Of zijn de individuele talenten van de teamleden bekend. Of wat dacht je van: complimenten geven? Vaak doen we dat niet of nauwelijks. En we rennen door. En reflecteren te weinig.

Bij Hulshof TCP vinden we dit zonde! Daarom hebben we de Teamscan ontwikkeld op basis van het teammodel Tuckman. Psycholoog Bruce Tuckman (1936-2016) ontwikkelde eind jaren '70 zijn beroemde model voor teamontwikkeling. Het geeft inzicht in de stadia die een team doorloopt om te komen tot een high performing team. Volgens zijn model kunnen er vijf stadia in de ontwikkeling van teams worden onderscheiden: 1. vormfase (forming), 2. stormfase (storming), 3. normfase (norming), 4. prestatiefase (performing) en uiteindelijk 5. Afscheidsfase (adjourning).

Met deze Teamscan krijg je inzicht in welke fase van teamontwikkeling jouw team(s) zich bevinden. Het is van belang om te weten in welke fase jouw team zit, want elke fase heeft zijn eigen patronen en vraagt een andere type leiderschap en begeleiding. Door te weten in welke fase je team zich bevindt, weet je welke type begeleiding het nodig heeft. Zo ontdek je aan welke knoppen je kunt draaien om nog meer uit jouw teams te halen en tot betere resultaten te komen.

Wil je weten hoe je van een groep mensen een zelforganiserend, high performing team maakt?
Doe dan de test.

Voor wie is deze test?

Deze test is voor teamleiders, HR professionals of teamcoaches die inzicht willen krijgen in de effectiviteit van teams en ze verder willen ontwikkelen tot high performing teams.

Wat levert deze teamscan je op?

Door het invullen van de test:  

Instructies

De test bestaat uit 32 beweringen over het werken in teams. Geef aan hoe veel of weinig deze beweringen overeenkomen met wat je ziet in het team waarin je werkt. Geef aan:

1 = bijna altijd
2 = regelmatig
3 = zo af en toe
4 = zelden
5 = bijna nooit


Er zijn geen goede of foute antwoorden. Klik bij iedere vraag het antwoord aan dat het beste bij jouw team past. Beantwoord alle vragen. De resultaten van de vragenlijst ontvang je direct en kun je uitprinten.

Uiteraard gaan we zorgvuldig met jouw gegevens om, waarborgen we de privacy en blijven jouw persoonlijke resultaten altijd privé.

Veel succes en plezier met het invullen van de test!

Met inspirerende groet,

Team Hulshof TCP
Wil je je inschrijven voor onze nieuwsbrief?


 
 
1
2
3
4
5
1.
Wij hebben voor alles een procedure om er zeker van te zijn dat zaken ordelijk gestructureerd verlopen.
2.
Wij willen snel aan de slag en besteden niet teveel tijd aan vooroverleg en planning.
3.
In ons team zijn we gezamenlijk betrokken en wij dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor successen of mislukkingen.
4.
Wij hanteren strakke procedures om onze doelen en werkwijzen te bepalen.
5.
Leden in ons team zijn bang om anderen om hulp te vragen.
6.
Wij vatten de doelen en doelstellingen van ons team serieus op en gaan ervan uit dat iedereen dat onderschrijft.
7.
Onze teamleider geeft direct leiding en werkt mee wanneer nodig.
8.
Wij hebben geen vaststaande procedures; die stellen we op wanneer het werk daarom vraagt.
9.
Wij ontwikkelen vele normen maar wij passen die eigenlijk niet toe.
10.
Leden van ons team vertrouwen elkaar niet zo en houden elkaar goed in de gaten.
11.
Onze teamleider ziet er op toe dat wij de procedures volgen, niet discussiëren, het werk niet onderbreken en ons concentreren op het werk.
12.
Wij vinden het plezierig om samen te werken. Het is gezellig én productief.
13.
Wij hebben elkaar als volwaardig lid van het team geaccepteerd.
14.
Onze teamleider stelt onze inbreng op prijs en ondersteunt ons.
15.
Wij proberen altijd het doel zo goed mogelijk te omschrijven en te bepalen wat er gedaan moet worden.
16.
Vele leden van ons team hebben hun eigen opvatting over het werk en de persoonlijke belangen overheersen.
17.
Wij accepteren elkaars sterke en zwakke punten volledig.
18.
Wij verdelen rollen en taken in ons team. Bijvoorbeeld in het werkoverleg voorzitter, notulist, bewaker van de tijd, procesbewaker etc.
19.
Wij proberen de rust en vrede te bewaren door conflicten te vermijden.
20.
De taaklast in ons team wijkt nogal af van wat wij dachten en lijkt heel moeilijk uitvoerbaar.
21.
Er zijn in ons team vele vage discussies over het werk en sommige teamleden worden daar ongeduldig door.
22.
We zijn in staat om gezamenlijke problemen in het team op te lossen.
23.
Wij discussiëren veel, maar worden het op de belangrijke onderwerpen wel met elkaar eens.
24.
Ons team wordt vaak uitgedaagd zichzelf te overtreffen.
25.
Wij kunnen kritiek op anderen op een constructieve manier uiten.
26.
Er is veel betrokkenheid bij ons team.
27.
Het lijkt of er maar weinig van de gestelde doelen worden gerealiseerd.
28.
De doelen die wij ons gesteld hebben zijn vaak niet realistisch.
29.
Hoewel we twijfels hebben over de gestelde doelen zijn we enthousiast en trots om bij dit team te horen.
30.
Wij delen persoonlijke problemen met elkaar.
31.
Er is bij ons veel weerstand tegen het werk en pogingen tot kwaliteitsverbetering.
32.
Wij kunnen veel werk verzetten in ons team.