Skip to main content
By augustus 24, 2023oktober 31st, 2023Marktonderzoek
24 augustus 2023

De Toekomst van HR: 5 Cruciale Trends voor Organisaties om te Omarmen

Om succesvol te zijn als organisatie is het van cruciaal belang om te begrijpen dat 90% van alle groeiblokkades onzichtbaar zijn binnen een organisatie. Door deze onzichtbare blokkades te doorbreken en mensen hierin mee te nemen, kunnen organisaties in een stroomversnelling terechtkomen en hun volledige potentieel benutten. Onze missie is dan ook om de zichtbare en onzichtbare blokkades van elke werknemer en ieder team te doorbreken en alle koersen te laten samenvloeien tot één krachtige stroming, waardoor individuen en de hele organisatie zich kunnen ontwikkelen vanuit hun eigen kracht. Bij Hulshof hebben we uitgebreid onderzoek gedaan naar de belangrijkste trends voor de ontwikkeling van medewerkers. In dit artikel nemen wij u mee door de verwachtingen voor de toekomst van uw organisatie en geven wij handvaten om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.

 

De Kracht van Bovenstroom en Onderstroom

Bij Hulshof TCP geloven we in een holistische benadering van organisatieontwikkeling, waarbij we de bovenstroom en onderstroom verbinden. De bovenstroom vertegenwoordigt de zichtbare aspecten van een organisatie, zoals strategie, doelstellingen, structuur en processen. Het omarmen van technologische trends, zoals AI-gedreven wervingssoftware en data-analyse-tools, zijn voorbeelden van de bovenstroom die HR-professionals kunnen helpen om efficiënter te werken en waardevolle inzichten te verkrijgen.

De onderstroom daarentegen omvat de onzichtbare elementen, zoals overtuigingen, angsten, normen, waarden en cultuur. Het is juist de onderstroom die vaak de prestaties van een organisatie beïnvloedt en waar zich de verborgen blokkades bevinden. Bij trends zoals welzijn en mentale gezondheid, focus op diversiteit en inclusie, en upskilling en reskilling, is het begrijpen van de onderstroom essentieel.

 

Trend 1: Technologie en Automatisering in HR

De opkomst van technologische vooruitgang en automatisering heeft geleid tot een cruciale verschuiving in de manier waarop HR-managers hun functies uitvoeren. Verschillende ontwikkelingen in het zakelijke landschap hebben geleid tot een toenemende nadruk op technologie en automatisering binnen HR, en deze nadruk is op dit moment relevanter dan ooit tevoren.

1. De Digitale Revolutie:
De afgelopen decennia hebben een digitale revolutie teweeggebracht die elk aspect van ons leven heeft doordrongen, inclusief de manier waarop we werken. Organisaties worden geconfronteerd met een ongekende hoeveelheid gegevens, en het vermogen om deze gegevens te analyseren en te benutten is cruciaal geworden voor strategische besluitvorming. Technologie, zoals AI en big data-analyse, stelt HR-professionals in staat om waardevolle inzichten te extraheren uit deze gegevens, waardoor ze hun wervingsprocessen, talentbeheer en besluitvorming kunnen versterken.

2. Veranderende Werkcultuur:
De traditionele 9-tot-5-werkcultuur maakt plaats voor flexibele en op afstand gebaseerde werkomgevingen. Dit heeft HR-managers ertoe aangezet technologische hulpmiddelen te omarmen die de samenwerking en communicatie tussen teams mogelijk maken, ongeacht hun locatie. De behoefte aan geïntegreerde technologieën is essentieel om ervoor te zorgen dat teams kunnen samenwerken, zelfs als ze zich op verschillende continenten bevinden.

3. Concurrentiedruk en Efficiëntie:
De mondiale concurrentie is intensiever dan ooit tevoren. Organisaties worden geconfronteerd met de druk om slimmer, sneller en efficiënter te opereren om hun concurrentiepositie te behouden. Technologie en automatisering bieden mogelijkheden om routinetaken te stroomlijnen, waardoor HR-teams meer tijd kunnen besteden aan strategische initiatieven die de organisatie vooruithelpen.

4. Kandidaatgerichte Werving:
In een arbeidsmarkt waarin kandidaten meer keuzes hebben dan ooit tevoren, moeten organisaties concurreren om het beste talent aan te trekken. Technologie zoals AI-gedreven wervingssoftware kan organisaties helpen om sneller en nauwkeuriger de juiste kandidaten te vinden, waardoor de wervingstijd wordt verkort en waardevolle talenten sneller aan boord kunnen komen.

5. De Noodzaak voor Gegevensgestuurde Besluitvorming:
Organisaties zijn in toenemende mate afhankelijk van gegevensgestuurde besluitvorming om te navigeren in een complexe zakelijke omgeving. HR-managers moeten kunnen aantonen hoe hun initiatieven en strategieën bijdragen aan de algehele bedrijfsdoelen. Technologie stelt hen in staat om gegevens te verzamelen, te analyseren en te presenteren om de impact van HR-activiteiten te onderbouwen.

Technologische vooruitgang zal een blijvende impact hebben op HR-processen. HR-professionals zullen steeds vaker gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, big data-analyse en automatisering om wervingsprocessen te verbeteren, werknemerservaringen te optimaliseren en datagedreven beslissingen te nemen. AI-gedreven wervingssoftware kan helpen bij het vinden van de juiste kandidaten, terwijl chatbots een snelle en efficiënte HR-ondersteuning kunnen bieden (bovenstroom). Data-analyse-tools zullen inzichten verschaffen waarmee HR-teams strategieën kunnen ontwikkelen voor beter talentmanagement en werknemersbehoud (bovenstroom).

Tegelijkertijd is het begrijpen van de onderstroom essentieel om ervoor te zorgen dat technologie wordt ingezet op een manier die het welzijn van werknemers bevordert en hun persoonlijke ontwikkeling ondersteunt. Bijvoorbeeld, hoewel AI-gedreven wervingssoftware het wervingsproces kan stroomlijnen, moeten HR-professionals rekening houden met eventuele angsten en weerstanden bij werknemers tegenover deze technologische veranderingen. Het is van belang om werknemers gerust te stellen dat de technologie hun capaciteiten aanvult en niet hun rol vervangt. Zo kan de onderstroom van vertrouwen en acceptatie worden versterkt, wat bijdraagt aan het succes van de bovenstroom-initiatieven.

Initiatieven vanuit de bovenstroom: Een voorbeeld van de bovenstroom is de implementatie van AI-gedreven wervingssoftware bij bedrijf X. Hierdoor werden wervingsprocessen gestroomlijnd, wat leidde tot een reductie van de wervingstijd met 30% en aanzienlijke kostenbesparingen.
Valkuilen uit de onderstroom: Echter, bij de implementatie van deze technologie, merkten HR-professionals weerstand bij het bestaande personeel. Medewerkers vreesden dat hun banen in gevaar waren. Dit ondermijnde het vertrouwen en de samenwerking. Het HR-team organiseerde daarom workshops en bijeenkomsten om deze zorgen aan te pakken. Hierdoor werden angsten verminderd en ontstond er meer acceptatie voor de technologische veranderingen.

 

Trend 2: Flexibel Werken en Work-Life Balance

In een tijd van snelle technologische vooruitgang en evoluerende werkwaarden ondergaat de traditionele werkplek ingrijpende veranderingen, met de opkomst van flexibel werken en een evenwichtige verhouding tussen werk en privé. De opkomst van hybride werkmodellen, versterkt door recente gebeurtenissen, legt de nadruk op zowel oppervlakkige aanpassingen als dieperliggende werknemersdynamieken voor het bevorderen van een succesvolle werkomgeving.

1. Technologische Vooruitgang:
De voortdurende technologische vooruitgang heeft de traditionele grenzen van de werkplek doorbroken. Met de opkomst van mobiele technologie, cloud computing en geavanceerde communicatiehulpmiddelen kunnen werknemers overal en altijd verbinding maken met hun werk. Dit heeft geleid tot een verandering in de perceptie van werk, waarbij de traditionele 9-tot-5-werkdag steeds minder relevant wordt. Werknemers verwachten nu de vrijheid om te werken wanneer en waar het voor hen het beste uitkomt.

2. Veranderende Werkwaarden:
De opkomst van jongere generaties zoals millennials en Generatie Z heeft geleid tot een verschuiving in de verwachtingen ten aanzien van werk. Werknemers hechten nu meer belang aan het vinden van betekenisvol werk, persoonlijke groei en een gezonde balans tussen werk en privéleven. Organisaties die hierop inspelen door flexibiliteit en welzijnsinitiatieven aan te bieden, hebben een concurrentievoordeel bij het aantrekken en behouden van talent.

3. Opkomst van de Hybride Werkplek:
De COVID-19-pandemie heeft een enorme impact gehad op de manier waarop organisaties werken. Veel organisaties zijn gedwongen om over te schakelen naar op afstand werken en hebben ontdekt dat dit model goed kan werken. Dit heeft geleid tot de opkomst van de hybride werkplek, waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om zowel vanuit huis als op kantoor te werken. Dit heeft de behoefte aan flexibele werkregelingen en een gezonde work-life balance verder versterkt.

4. Toenemende Bewustwording van Welzijn:
De bewustwording van het belang van welzijn is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Organisaties realiseren zich dat een gezonde work-life balance niet alleen het welzijn van werknemers bevordert, maar ook de productiviteit en betrokkenheid verhoogt. Deze bewustwording heeft ertoe geleid dat organisaties zich meer richten op het creëren van een werkomgeving die het fysieke, mentale en emotionele welzijn van werknemers ondersteunt. Bedrijven kan welzijnsprogramma’s aanbieden, zoals mindfulness-workshops en flexibele verlofregelingen, om werknemers te ondersteunen bij het vinden van balans en het beheersen van werkgerelateerde stress.

De verschuiving naar flexibel werken is een blijvende trend die het HR-landschap zal beïnvloeden. Organisaties moeten zich aanpassen aan de wensen van werknemers voor meer autonomie over hun werktijden en werklocaties. Een flexibel werkcultuur en het ondersteunen van een gezonde work-life balance zullen essentieel zijn om talent aan te trekken en te behouden. Het creëren van een cultuur waarin flexibel werken wordt gestimuleerd (bovenstroom), gaat hand in hand met het begrijpen en aanpakken van eventuele onderliggende angsten en weerstanden die kunnen ontstaan bij veranderingen in werkwijzen (onderstroom).

HR-professionals moeten inzicht hebben in de onderstroom van werknemersbehoeften en -voorkeuren om ervoor te zorgen dat flexibel werken op een manier wordt geïmplementeerd die het welzijn en de productiviteit van werknemers versterkt. Het bevorderen van open communicatie en het bieden van ondersteuning bij het omgaan met eventuele uitdagingen die gepaard gaan met flexibel werken, zal bijdragen aan het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving.

Initiatieven vanuit de bovenstroom: Een organisatie genaamd Y besloot een flexibel werkcultuur te omarmen. Ze introduceerden een beleid waarin medewerkers zelf hun werktijden konden bepalen. Dit leidde tot een toename van de productiviteit, zoals gemeten in projectafleveringen en tijdige taken volgens KPI’s.
Valkuilen uit de onderstroom: Echter, sommige werknemers voelden zich overweldigd door de vrijheid en misten structuur in hun werk. Het HR-team organiseerde workshops over time management en bood individuele coaching aan om medewerkers te helpen bij het beheren van hun flexibele schema’s. Dit bevorderde niet alleen het welzijn van werknemers, maar versterkte ook het vertrouwen in de organisatiecultuur, wat leidde tot een grotere betrokkenheid.

 

Trend 3: Focus op Welzijn en Mentale Gezondheid

Verschillende ontwikkelingen in het zakelijke landschap hebben geleid tot een cruciale erkenning van het belang van welzijn en mentale gezondheid, en deze erkenning is op dit moment sterker dan ooit tevoren.

1. Technologische Versnelling en Constante Connectiviteit:
De technologische revolutie heeft geleid tot een constante connectiviteit en een “altijd aan” cultuur. Werknemers worden overspoeld met e-mails, meldingen en taken, wat leidt tot een gevoel van overweldiging en burn-out. Deze situatie heeft geleid tot een grotere focus op het verminderen van werkgerelateerde stress en het bevorderen van een gezonde werk-privébalans.

2. Toenemende Bewustwording van Mentale Gezondheid:
In de afgelopen jaren is er een grotere bewustwording ontstaan rond mentale gezondheid, zowel in de maatschappij als op de werkvloer. Gesprekken over depressie, angst en burn-out zijn niet langer taboe en hebben geleid tot organisaties die verantwoordelijkheid nemen voor het ondersteunen van de mentale gezondheid van hun werknemers.

3. Nieuwe Generaties op de Werkvloer:
Met millennials en Generatie Z die de beroepsbevolking betreden, is er een verschuiving opgetreden in de verwachtingen ten aanzien van werk. Deze generaties leggen de nadruk op betekenisvol werk, work-life balance en persoonlijke ontwikkeling. Organisaties moeten zich aanpassen om talent aan te trekken en te behouden door welzijnsinitiatieven te omarmen.

4. Toenemende Concurrentie en Innovatiedruk:
De concurrentie in de zakelijke wereld is heviger dan ooit tevoren. Organisaties moeten innovatief zijn en snel kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Dit brengt echter een hoge mate van stress en druk met zich mee voor werknemers. Het welzijn van werknemers is een strategische zet geworden om veerkrachtige teams te creëren die kunnen gedijen in dit dynamische landschap.

5. Impact van de Pandemie:
De COVID-19-pandemie heeft een aardverschuiving veroorzaakt in de manier waarop we werken. Thuiswerken, isolatie en onzekerheid hebben de mentale gezondheid van werknemers aangetast. Organisaties werden gedwongen zich aan te passen en prioriteit te geven aan welzijn om hun personeel te ondersteunen tijdens deze moeilijke periode.

Het Belang van Proactieve Actie:
Het is duidelijk dat het huidige zakelijke landschap welzijn en mentale gezondheid tot een topprioriteit heeft gemaakt. Organisaties die deze elementen negeren, lopen het risico werknemers te verliezen aan burn-out, verminderde productiviteit en een gebrek aan betrokkenheid. Door proactieve maatregelen te nemen om werknemerswelzijn te bevorderen, kunnen organisaties niet alleen deze negatieve gevolgen vermijden, maar ook een veerkrachtige workforce creëren die klaar is om de uitdagingen van de moderne wereld aan te gaan.

Het welzijn van de medewerker is niet langer een optionele luxe of een aanvullende arbeidsvoorwaarde, maar een strategisch instrument wat gedegen gemanaged moet worden. Het begrijpen van de onderstroom is van cruciaal belang bij het aanpakken van de onderliggende oorzaken van stress en het bevorderen van het welzijn. HR-professionals kunnen individuele behoeften identificeren en gepersonaliseerde ondersteuning bieden om de veerkracht van werknemers te vergroten. Een cultuur van openheid en begrip zal werknemers aanmoedigen om over hun welzijnsbehoeften te praten en het stigma rond mentale gezondheid te verminderen.

Initiatieven vanuit de bovenstroom: Bedrijf Z introduceerde een wellnessprogramma met toegang tot een bedrijfsfitnessruimte en wekelijkse yogalessen. Dit leidde tot een meetbare daling van het ziekteverzuim en een toename in productiviteit, zoals gemeten door lagere verzuimcijfers en hogere KPI-prestaties.
Valkuilen uit de onderstroom: Ondanks de bovenstroom successen, merkte HR op dat sommige werknemers terughoudend waren om deel te nemen aan de wellnessactiviteiten uit angst om als “minder toegewijd” te worden gezien. Hier kwam de onderstroom om de hoek kijken. Het HR-team begon met individuele gesprekken en lanceerde een bewustwordingscampagne om deze angsten te overwinnen. Dit resulteerde in een organisatiecultuur waarin werknemers openlijk over hun welzijnsbehoeften konden spreken, zonder angst voor negatieve gevolgen.

 

Trend 4: Diversiteit en Inclusie als Prioriteit

Er zijn verschillende ontwikkelingen in de zakelijke wereld die hebben geleid tot de groeiende urgentie om diversiteit en inclusie als een topprioriteit te beschouwen.

1. Globalisering en Veranderende Demografie:
De wereld is steeds meer verbonden, en organisaties opereren in een internationale context. Dit heeft geleid tot een diverse en interculturele werkomgeving, waarin werknemers van verschillende achtergronden en nationaliteiten samenwerken. Het begrijpen en omarmen van diversiteit is essentieel om effectief te kunnen opereren in deze geglobaliseerde markt.

Bedrijven met kantoren in verschillende landen hebben teams die bestaan uit mensen van verschillende nationaliteiten. Het vermogen van deze teams om culturele diversiteit te omarmen en inclusieve praktijken te implementeren, zal direct van invloed zijn op hun prestaties en samenwerking.

2. Maatschappelijke Bewustwording en Activisme:
De maatschappij als geheel is steeds bewuster geworden van het belang van inclusie en gelijkheid. Sociale bewegingen en activisme hebben aandacht gevraagd voor ongelijkheid en discriminatie. Bedrijven worden nu beoordeeld op hun inzet voor diversiteit en inclusie, niet alleen door consumenten, maar ook door potentiële werknemers. Organisaties die zich actief inzet voor diversiteit en inclusie, trekken niet alleen diverse talenten aan, maar genieten ook een positieve reputatie en kunnen rekenen op bredere maatschappelijke steun.

3. Verband tussen Diversiteit en Innovatie:
Onderzoek heeft aangetoond dat diverse teams betere innovatieve resultaten behalen. Verschillende perspectieven en denkwijzen binnen een team kunnen leiden tot creatievere oplossingen en meer vernieuwende ideeën. Organisaties realiseren zich dat diversiteit niet alleen een kwestie van gelijkheid is, maar ook een strategische voorsprong biedt. Organisaties die diverse groep ingenieurs en ontwerpers in dienst hebben, kunnen een bredere reeks oplossingen ontwikkelen voor complexe technologische vraagstukken, vanwege de verschillende achtergronden en denkstijlen van het team.

4. Het Werknemersperspectief:
Jongere generaties, zoals millennials en Generatie Z, hechten veel waarde aan inclusie en diversiteit. Ze willen werken voor organisaties die hun waarden delen en een omgeving bieden waarin ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Voor organisaties is het noodzakelijk om deze verwachtingen te erkennen en erop in te spelen. Bedrijven die diversiteit en inclusie hoog in het vaandel hebben staan, zullen jonge professionals aantrekken die op zoek zijn naar een werkplek die hun waarden weerspiegelt.

De toenemende focus op diversiteit en inclusie zal HR-professionals uitdagen om inclusieve wervingsstrategieën te ontwikkelen en discriminatie op de werkplek te bestrijden. Het bevorderen van een diverse en inclusieve werkomgeving zal niet alleen het moreel van werknemers versterken, maar ook bijdragen aan innovatie en betere bedrijfsresultaten (bovenstroom).

Het begrijpen van de onderstroom van overtuigingen, normen en waarden binnen de organisatie is van cruciaal belang om een echte inclusieve cultuur te bevorderen. HR-professionals kunnen werken aan het creëren van bewustzijn rond vooroordelen en cultuurverschillen, en kunnen strategieën ontwikkelen om de onderstroom van de organisatie te transformeren naar een cultuur waarin iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt. Onze tip hierin: begin bij de eigen vooroordelen van de individuele medewerkers. Wanneer medewerkers in de organisatie nog (onbewust) vanuit hun vooroordelen handelen, komen initiatieven omtrent diversiteit en inclusie niet van de grond. Een blik in de spiegel om deze vooroordelen kenbaar te maken en weg te nemen biedt de juiste ondergrond om vervolgens vanuit een gezamenlijke set waarde te werken aan een meer diverse cultuur en workforce.

Initiatieven vanuit de bovenstroom: Organisatie W lanceerde een inclusieve wervingsstrategie en zag een toename in het aantal sollicitanten met diverse achtergronden. Dit resulteerde in een grotere diversiteit binnen het personeelsbestand, wat meetbaar was.
Valkuilen uit de onderstroom: Het HR-team bij organisatie W merkte echter dat sommige nieuwe werknemers zich niet volledig geaccepteerd voelden in de bedrijfscultuur vanwege onbewuste vooroordelen bij bestaande medewerkers. Dit ondermijnde de inclusieve doelstellingen. HR introduceerde daarom trainingen voor bewustwording van vooroordelen en lanceerde mentorprogramma’s om integratie te vergemakkelijken. Dit leidde tot een verschuiving in de onderstroom, waarin werknemers zich meer gewaardeerd en gehoord voelden.

 

Trend 5: Upskilling en Reskilling

Naarmate organisaties de snel veranderende post-COVID19 toekomst benaderen, zal één sleutelfactor hun vermogen zijn om bestaand personeel op nieuwe en innovatieve manieren in te zetten en ervoor te zorgen dat medewerkers de nodige vaardigheden hebben om succesvol te zijn. Volgens het World Economic Forum zal in de komende vijf jaar tot wel 50 procent van alle medewerkers een vorm van bijscholing of omscholing nodig hebben om effectief in hun functie te kunnen opereren, terwijl naar schatting bijna 100 miljoen nieuwe functies zullen ontstaan. Met de recente ontwikkeling in AI en de continue uitbreiding van software en tools om menselijk handelen te vervangen (of ondersteunen!), is deze trend in stroomversnelling gekomen sinds 2023. Ook uit onderzoek van McKinsey blijkt dat Leiders van organisaties de urgentie van de zogenaamde ‘skills gap’ merken:

Bron: mckinsey.com

Om een duurzame organisatie op te bouwen – een organisatie met de juiste mensen die beschikken over de juiste vaardigheden voor de juiste functies op het juiste moment – zijn drie focuspunten nodig voor HR om de skills gap te dichten: herplaatsing, omscholing en bijscholing.

Onderscheid tussen de drie focuspunten
Hoewel deze drie termen soms door elkaar worden gebruikt, zijn ze verschillend en dienen ze verschillende doelen. Hoewel exacte definities kunnen variëren, beschouwen wij ze als volgt:

Herplaatsing: Wanneer iemands huidige functie komt te vervallen en ze naar een andere functie gaan, waarvoor ze al de vereiste vaardigheden hebben.

Omscholing: Wanneer iemand nieuwe vaardigheden of een nieuwe vaardighedenset aanleert om te kunnen functioneren in een andere of sterk evoluerende functie.

Bijscholing: Wanneer iemand een hoger competentieniveau opbouwt in een vaardigheid of vaardighedenset om beter te kunnen presteren in de huidige functie.

Wanneer moeten bedrijven deze strategieën inzetten? Hoewel er optimale omstandigheden zijn voor het gebruik van elke hefboom, zijn ze niet onderling exclusief en kunnen in bepaalde situaties meer dan één hefboom nodig zijn om een medewerker succesvol te laten zijn. Vaak is de meest effectieve aanpak een doordachte combinatie van alle drie.

De Drie Hefbomen in de Praktijk
Onlangs hebben twee bedrijven beide transformaties ondergaan waarbij bestaande functies evolueerden terwijl er nieuwe functies werden toegevoegd. Voor elk bedrijf was een succesvolle overgang vereist waarbij doordacht gebruik werd gemaakt van de drie hefbomen, soms gelijktijdig en soms afzonderlijk.

Herplaatsing:
Tijdens de transformatie van een verzekeringsmaatschappij werden verschillende functies, waaronder veel functies op callcenters, geautomatiseerd. Veel individuen in deze functies bezaten belangrijke vaardigheden en onschatbare institutionele kennis. De beslissing om te herplaatsen moet worden ingegeven door een combinatie van de kennis, vaardigheden, capaciteiten en ervaringen (KVAE) van een medewerker en een waargenomen aansluiting bij de toekomstige visie voor de functie. Om dit talent niet te verliezen, werden getroffen medewerkers opgenomen in een “overgangshub” die hun individuele vaardigheidsprofielen matchte met andere openstaande mogelijkheden binnen de organisatie. Veel van de ontheemde callcentermedewerkers werden herplaatst in nieuwe functies die vergelijkbare vaardigheden vereisten (bijv. klantambassadeur).

Omscholing:
In gevallen waarin een vaardigheidskloof opvallend was en medewerkers een volledig nieuwe set vaardigheden moesten aanleren, was omscholing vereist. Wanneer deze hefboom wordt gebruikt, krijgen medewerkers training om ervoor te zorgen dat ze kunnen slagen in hun nieuwe functies. Voor de verzekeringsmaatschappij was de mogelijkheid om bestaand talent om te scholen om de lacunes op te vullen aanzienlijk te verkiezen boven externe aanwerving, en dit gaf zowel een impuls aan de organisatorische gezondheid als aan de financiële prestaties van het bedrijf.

Bijscholing:
Bij een groot gezondheidszorgbedrijf was het doel om de strategie van het acceptatieteam te transformeren om het bedrijf in staat te stellen zijn ambitieuze groeidoelen te bereiken. Om het acceptatieteam met succes voor te bereiden op de transformatie, kregen de leden leertrajecten toegewezen op basis van hun toekomstige functie-eisen, capaciteiten en loopbaanambities. Teamleden wiens vaardigheden en interesses aansloten bij de herschreven functievereisten, werden bijgeschoold. Ze werden op korte en lange termijn op leertrajecten gezet om de ontwikkeling van aanvullende expertise en vaardigheden te waarborgen om te slagen in die rol.

De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om een focus op continue vaardigheidsontwikkeling. HR-professionals moeten investeren in upskilling- en reskilling-programma’s om werknemers te voorzien van de benodigde vaardigheden om zich aan te passen aan nieuwe functie-eisen en technologieën.

Het begrijpen van de onderstroom van individuele talenten en behoeften is essentieel bij het vormgeven van upskilling-initiatieven. HR-professionals kunnen individuele ontwikkelingsplannen opstellen die aansluiten bij de persoonlijke ambities en de langetermijndoelen van werknemers (onderstroom). Het creëren van een leercultuur waarin werknemers worden aangemoedigd en ondersteund om zich voortdurend te ontwikkelen, zal bijdragen aan het vergroten van de veerkracht van werknemers en het versterken van de bovenstroom door het ontstaan van een goed opgeleide en wendbare workforce.

Initiatieven vanuit de bovenstroom: Bedrijf V investeerde in een uitgebreid upskilling-programma dat meetbaar leidde tot een toename van de competenties van werknemers, zoals vastgelegd in hun prestatiebeoordelingen en KPI-verbeteringen.
Valkuilen uit de onderstroom: Echter, sommige werknemers voelden zich overweldigd door de eisen van upskilling. Het HR-team organiseerde persoonlijke gesprekken om te begrijpen welke vaardigheden werknemers het meest interesseerden en lanceerde op maat gemaakte ontwikkelingsplannen. Dit veranderde de onderstroom van onzekerheid in enthousiasme en trots, wat de effectiviteit van het upskilling-programma versterkte.

 

Conclusie

De koers die de toekomst van HR vaart, wordt dubbel bepaald: enerzijds door de opkomende trends die als een stroomversnelling voortrazen en anderzijds door de dieperliggende krachten die als onderstroom ongezien maar krachtig hun invloed uitoefenen. Organisaties die nalaten deze realiteit in acht te nemen, riskeren op twee manieren verkeerd te gaan. Ten eerste kunnen ze het tempo van de belangrijkste ontwikkelingen niet bijhouden, met als gevolg dat ze achterblijven in een snel veranderende wereld. Ten tweede, zelfs als ze zich wagen aan het omarmen van deze trends, lopen ze het risico vast te lopen op een gebrek aan vertrouwen, veranderingsbereidheid en cohesie, wat resulteert in een vruchteloze strijd tegen de stroom in.

Hierin schuilt het belang van een gebalanceerde aanpak, zoals die van Hulshof TCP. Wij begrijpen niet alleen welke trends een impact zullen hebben op jouw organisatie, maar we zijn ook ervaren deskundigen in het begeleiden van mens en organisatie door veranderingen heen. Door het juiste evenwicht te vinden tussen de onderstroom en bovenstroom, zijn wij in staat om organisaties te helpen navigeren door onbekende wateren. Onze aanpak combineert het anticiperen op toekomstige ontwikkelingen met het begrijpen van de diepere psychologische en culturele dynamieken die de sleutel vormen tot succesvolle veranderingstrajecten.

Als Hulshof TCP zijn we niet slechts toeschouwers van de trends en bewegingen in het HR-landschap, maar zijn we juist actieve gidsen die organisaties helpen om zowel de zichtbare als onzichtbare krachten te omarmen en te sturen. Hierdoor kunnen organisaties niet alleen de koplopers zijn in het omarmen van innovaties, maar ook duurzame verandering teweegbrengen met een solide basis van vertrouwen en veerkracht. De toekomst wacht niet; het is aan organisaties om de koers te bepalen en met vertrouwen de uitdagingen en kansen tegemoet te treden, met Hulshof TCP als betrouwbare kompas aan hun zijde.

Neem contact op

Ontdek de kracht van een effectieve ontwikkeling met Hulshof TCP! Onze bewezen aanpak helpt organisaties om hun maximale potentieel te benutten door middel van gerichte trainingen, coaching en begeleiding. Laat ons je helpen om jouw organisatie in een stroomversnelling te brengen, waarbij de boven- en onderwater elementen naadloos samenkomen. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe Hulshof TCP jouw organisatie kan transformeren naar een krachtige speler in de markt. Samen gaan we voor groei, succes en een toekomst vol mogelijkheden!

Neem contact op