Onze oplossingen

Waarom een holistische aanpak noodzakelijk is:

60

Van alle organisaties heeft geen expliciete connectie tussen de organisatie strategie en haar L&D uitgaven en draait voornamelijk losse, one-off trajecten. Dit lijdt tot grote verliezen in draagvlak onder medewerkers, financiën en organisatieontwikkeling.

90

Van alle organisaties krijgt de komende 10 jaar te maken met een skill gap om succesvol te zijn in de toekomst. Voor 40% van alle werknemers zullen hun kernvaardigheden veranderen en 50% van alle werknemers zullen moeten worden bijgeschoold.

94

Groei in vraag naar strategische learning & development specialisten sinds juli 2021.

De juiste oplossing in 2 simpele stappen.

Hulshof kan organisaties op 4 manieren helpen versnellen.

Tijdens de intake gaan we open het gesprek aan. Wij komen geen managementfilosofie zenden, maar willen vooral luisteren. Zo willen wij meer te weten komen over jouw organisatie, team, uitdagingen, vraagstukken en kansen waarop actie ondernomen moet worden.
Op basis van de informatie vanuit de intake, formuleren wij een praktische strategie op 1 A4’tje. Dit is een praatstuk dat we samen aanscherpen tot een definitief plan. Op basis van het definitieve plan vormen we een projectgroep en gaan we aan de slag.
Soms is er meer informatie, data of begrip nodig om de situatie op de juiste manier te benaderen. Hulshof voorziet organisaties over een breed spectrum van inzichten in én voor haar workforce. Duurzaam inzetbaar, geen one-off metingen die snel naar de achtergrond verdwijnen.
Wanneer je als team twijfelt over de te nemen stappen of hoe een uitdaging het hoofd geboden kan worden, is het soms erg prettig om ondersteuning vanuit een neutrale partij te krijgen. Hulshof voorziet teams en organisaties van onafhankelijk advies bij vraagstukken op het gebied van o.a.: de organisatie van de toekomst, ontwikkeling van de medewerkers, teams & leiders en het succesvol uitvoeren van verandertrajecten.
Om als organisaties relevant te blijven is er groei op meerdere fronten nodig. Hiervoor dien je als teams en leiders te versnellen en jezelf en de organisatie continu te verbeteren. Dit vraagt high performing teams, die zaken voor elkaar krijgen op een efficiënte manier, met hoge kwaliteit voor de klant als belangrijkste doel. Hulshof begeleidt teams en organisaties om in stroomversnelling te raken met o.a.: maatwerk trajecten, (executive) coaching, onboardingprogramma’s en talentprogramma’s.
Iedereen heeft er in zijn carrière mee te maken: een project die met hoge verwachtingen werd aangegaan, maar die na een jaar na afronding alweer volledig naar de achtergrond is verdwenen. De opgedane kennis, gemaakte afspraken en ontwikkelde vaardigheden zijn verwaterd en business as usual vormt de status quo. Hulshof helpt organisaties met het succesvol borgen van kennis, attitudes, vaardigheden en drijfveren. Hierdoor groeit de ROI van de projecten en ontwikkelt de organisatie zichzelf steeds gemakkelijker.

De 5 niveaus van succesvolle verandering

Onze ervaring leert dat veranderingen succesvol verlopen als men weet waar ze vandaan komen, waar ze staan en waar ze naartoe willen (onderbouwd met feiten). Om de ontwikkelpunten en passende interventies vast te stellen en te bepalen of je op weg bent om de doelen te bereiken. Veranderingen met impact meten niet alleen aan het begin van de verandering maar ook tijdens en na afloop van het traject. Met als resultaat intrinsieke commitment op de verandering.

Om de doelen die bepaald zijn in de strategische fase te behalen, is het belangrijk om het volledige potentieel van medewerkers aan te borren. Het individueel niveau is introspectief naar wie je bent, wat jou drijft en wat je te brengen hebt. Elke verandering start bij de intrinsieke motivatie van de deelnemer met als belangrijkste resultaat het geven van commitment en het nemen van verantwoordelijkheid.

Op team-niveau ga je alle kwaliteiten en potentieel met elkaar afstemmen. Met als resultaat optimale team samenwerking waarin de kracht van inclusie en diversiteit afgestemd is op de organisatie doelen. Dit bereik je door een heldere verdeling van taken en rollen, elkaar ondersteunen en bekrachtigen en een hoge mate van vertrouwen.

Op keten-niveau voelen de individuele teams zich verantwoordelijk voor de overkoepelende organisatie doelen. De individuele teams staan open voor en krijgen energie van samenwerking met andere teams. Hierdoor zijn teams trots en voelen zij zich verbonden met de organisatie.

Vanuit deze trots en verbondenheid zoeken ze de samenwerking met de klanten en externe partijen. Waarbij de andere partij zich centraal gesteld voelt en er duurzame productieve samenwerkingen ontstaan. Er wordt beter geluisterd naar de klant en vanuit het klant-perspectief gekeken naar verbetering en innovatie.

Elke organisatie heeft een sterke, duurzame relatie nodig met haar klanten. Met de juiste focus intern staat de klant altijd centraal.

Laat je leidinggevenden met hun teamleden bouwen aan een organisatiecultuur waarbij teams elkaar vinden, uitdagen en versterken.

Samenwerken is een vak op zich. Werk daarom aan onderling vertrouwen, open communicatie en krachtige samenwerking binnen je teams.

Medewerkers vormen de hoeksteen van succesvolle organisaties. Toch wordt hun potentie zelden optimaal benut.

Breng in kaart waar je organisatie staat ten opzichte van haar ambitie.

Neem contact op

Wilt u meer weten of wilt u in contact komen met één van onze specialisten? Klik hieronder om onze contactmogelijkheden te bekijken.

Contact