Talentontwikkeling

 

Hulshof ontwikkelt talent. Wij verzorgen trainingen en coachingtrajecten. Voor hele teams en afdelingen, maar ook voor individuen. Talentontwikkeling is een proces dat alleen maar winnaars kent, dus waarom zou je daar niet altijd op inzetten? Wij maken mensen beter en gelukkiger in hun werk en maken dat ook meetbaar. Meetbare ROI en ROE is onderdeel van onze aanpak.

Hulshof talentontwikkeling

Het verschil tussen het wel of niet halen van je doelen, is zelden een kwestie van kunnen. Dat wil zeggen: het vermogen om iets te doen is er meestal wel. Natuurlijk is het zo dat mensen verschillen. Maar leidt hooguit tot verschillende wegen naar een doel, niet tot het ontbreken van die weg. Wij helpen mensen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontplooien. Omdat doelen zelden zonder moeite worden bereikt, is talentontwikkeling een voorwaarde om verder te komen.

Het mooie van mensen is dat zij vaak zelf al een heel eind komen. Kijk maar om je heen. Overal in de wereld bloeien bedrijven op, gedijt talent en bevinden zich mensen waar je misschien tegenop kijkt. Die hebben natuurlijk lang niet allemaal een traject voor talentontwikkeling gevolg. Sommige mensen hebben het vermogen om hun eigen talent te ontwikkelen of hebben daarvoor de juiste mensen om zich heen. Maar wie dat niet heeft kan nog steeds de regie pakken in zijn eigen talentontwikkeling. Daarbij helpen wij je graag.

Talentontwikkeling in eigen hand?

Laat ons weten waar jij en je organisatie naar op zoek zijn.

Welke waarde voegen wij toe?

Wij geloven dat talentwikkeling in de ideale werkelijkheid min of meer vanzelf gaat. Mensen leren zichzelf geleidelijk beter kennen en groeien als gevolg daarvan. Daarom gaan we bij onze leer- en coachingtrajecten altijd uit van wat jij wil. Meer nog dan dat: wij geloven dat jij eigenlijk al weet wat je moet doen. De kennis, het vermogen en het talent zit tenslotte al in je. Die potentie ontgrendelen we samen, met jou achter het stuur. Want alleen als je tijdens het coachingtraject de regie hebt, behoud je de regie daarna ook probleemloos.

Actie en regie zijn onlosmakelijk verbonden. Pak daarom de regie en neem contact op met ons. Dan gaan we in gesprek over hoe talentontwikkeling in je organisatie vorm kan krijgen.

Talentontwikkeling met meetbaar rendement

Vooruitgang meet je aan de hand van concrete doelen. Maar als jouw doelen concreet zijn, waarom zouden die van ons dat niet zijn? Wij werken op basis van data, een nulmeting en meetbaar resultaat. ROI én ROE. Een coachingtraject om talent te ontwikkeling is tenslotte niet zomaar een feel good experience; jij moet echt ervaren dat het proces je verder gebracht heeft en nog steeds verder brengt. Met minder nemen wij geen genoegen.